Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Prerušenie distribúcie elektriny na PCÚ Humenné

PREŠOV – 31. 03. 2016: Na Pobočke colného úradu Humenné bude v dňoch 04.04.2017 a 05.04.2017 obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.  

Colný úrad Prešov oznamuje, že v dňoch 04.04.2017 a 05.04.2017 bude na pracovisku Colného úradu Prešov v Humennom z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. prerušená distribúcia elektriny. 

Komunikačná infraštruktúra bude z dôvodu prác v týchto dňoch v čase od 07:50 hod. do 16:30 hod. nefunkčná. Zároveň nebudú funkčné telefónne linky ako aj LAN zariadenie. 

Z uvedeného dôvodu nebude možné Pobočku colného úradu Humenné na uvedenej adrese kontaktovať telefonicky ani elektronicky. Prevádzka bude značne obmedzená,  bude možné  preberať iba podania fyzicky – od tých subjektov, ktorí nemajú povinnú obojsmernú komunikáciu ( t.j. od neplatiteľov DPH). 

Mobilné telefóny zostávajú funkčné.

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(30. 03. 2017)

Archív tlačových správ