Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prerušenie prevádzky na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké

MICHALOVCE – 23. 07. 2015:  Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude dňa 27.07.2015 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. dočasne prerušená prevádzka v osobnej aj nákladnej doprave z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác a inštalácie energetického zariadenia na slovenskej strane.  

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcu a podnikateľskú verejnosť,  že v pondelok dňa 27. júla 2015 dôjde v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod k úplnému prerušeniu prevádzky z dôvodu vykonávania plánovaných stavebných prác realizovaných ťažkou technikou a súčasne inštalácie energetického zariadenia, v dôsledku čoho budú dočasne nedostupné všetky informačné systémy.   

Obmedzenie sa týka všetkých pracovísk hraničného priechodu v osobnej a nákladnej doprave v oboch smeroch. 

Rekonštrukcia prebieha v rámci spoločného slovensko–ukrajinského projektu „Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorý je implementovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013 a spolufinancovaný Európskou úniou. 

Cestujúci osobnými motorovými vozidlami môžu použiť najbližší cestný hraničný priechod Ubľa – Malyj  Bereznyj s nepretržitou prevádzkou. V čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. je možné použiť hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov, ako aj železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu. 

V záujme vyhnúť sa zbytočným stresovým situáciám pri čakaní na hraničnom priechode aj pred a po uvedenej odstávke odporúčame všetkým cestujúcim a deklarantom, aby si prispôsobili svoj program a pre svoje cezhraničné aktivity si zvolili iný čas vybavenia. 

Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu počas prebiehajúcej rekonštrukcie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(23. 07. 2015)

Archív tlačových správ