Preskočiť na hlavný obsah

V sobotu bude prerušená prevádzka v nákladnej doprave na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

MICHALOVCE – 21. 05. 2018: Na slovensko-ukrajinskej hranici bude dňa 26.05.2018 v čase od 00:00 hod. do 20:00 hod. prerušená prevádzka hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. Dočasné obmedzenie sa týka len pracovísk nákladnej dopravy, a to na slovenskej aj ukrajinskej strane v oboch smeroch.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že na základe predchádzajúceho súhlasu slovenskej aj ukrajinskej strany, bude dňa 26. mája 2018 v čase od 00:00 hod. do 20:00 hod. stredoeurópskeho letného času prerušená prevádzka nákladnej dopravy na spoločnej štátnej hranici s Ukrajinou na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. Prevádzka nákladnej dopravy bude v tomto čase prerušená na oboch stranách hraničného priechodu v oboch smeroch.

Na dočasnom prerušení premávky sa Slovensko a Ukrajina dohodli pri príležitosti konania medzinárodného kultúrno-spoločenského podujatia s dlhoročnou tradíciou „Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva“.

Osobnej dopravy sa tieto obmedzenia netýkajú, cestujúci v osobnej doprave budú vybavovaní v štandardnom režime.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 95 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 05. 2018)

Archív noviniek