Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 04. 07. 2018: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 06. júla 2018 v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Trenčín Kasárenská,  Kasárenská 8, 911 05 Trenčín z dôvodu vykonávaných prác na elektrozariadení.

Pobočka  colného   úradu  Trenčín  Kasárenská  bude  v tento  deň  vykonávať  služobnú  činnosť  v obmedzenom režime.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 275; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 07. 2018)

Archív tlačových správ