Preskočiť na hlavný obsah

Prerušenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 21. 01. 2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava v smere výstup zo SR bude dňa 28.01.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená prevádzka.         

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa 28. januára 2019 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. stredoeurópskeho času bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pracovisko nákladná doprava v smere výstup zo SR prerušená prevádzka   z dôvodu vykonávania výkopových prác. Vodičov nákladných automobilov žiadame, aby sa pri prestupe štátnej hranice riadili dočasným dopravným značením. 

Pracoviska nákladná doprava smer vstup do SR sa obmedzenie netýka. 

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 336 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

(22. 01. 2019)

Archív noviniek