Preskočiť na hlavný obsah

Preventívno-bezpečnostná akcia na hraničných priechodoch

BRATISLAVA – 14.03.2024: Na vybraných hraničných priechodoch (HP) s Maďarskom pri vstupe na územie Slovenska sa dnes uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia. Zúčastnili sa na nej príslušníci finančnej správy a policajných zložiek Policajného zboru. Skontrolovali 1 903 osôb, 64 autobusov a mikrobusov, 428 nákladných a 433 osobných motorových vozidiel.

Znak finančnej správy

Znak policajného zboru

Od ranných hodín sa dnes na niektorých hraničných priechodoch s Maďarskom realizovala preventívno-bezpečnostná akcia za účasti príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. Zameraná bola na kontrolu osôb a prepravovaného tovaru v dopravných prostriedkoch pri vstupe na územie Slovenska. Príslušníci upriamili pozornosť na tovar, ktorý unikol colnému dohľadu a odhalenie porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri preprave tovaru po cestných komunikáciách. Skontrolovali sme 1 903 osôb, 64 autobusov a mikrobusov, 428 nákladných a 433 osobných motorových vozidiel.

Výsledkom akcie bolo porušenie viacerých dopravných či colných predpisov, za čo boli vodičom uložené blokové pokuty v stovkách eur. Na HP Čunovo-Rajka objavili napríklad v kontrolovanom autobuse 6 kg tabaku, na priechode Milhosť-Tornyosnémeti zase 320 ks cigariet bez označenia kontrolnou známkou SR. Išlo o vodiča z Ukrajiny. Počas akcie boli zaznamenané dva prípady zaistenia pravdepodobne omamných a psychotropných látok. Dnešná akcia bola zameraná aj na odhalenie zbraní, výbušnín, nebezpečného materiálu či nelegálnej migrácie.

Preventívno-bezpečnostná akcia finančnej správy v súčinnosti s Policajným zborom sa uskutočnila na HP Rusovce, Čunovo, Komárno, Šahy, Slovenské Ďarmoty a Milhosť. Zúčastnili sa na nej príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) oddelenia právnej podpory koordinácie mobilného dohľadu a špeciálnej techniky zo sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR, colných úradov z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Košíc, ako aj Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), Úradu hraničnej a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ), Odboru kynológie a hipológie PPZ a policajti krajských riaditeľstiev PZ z Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice a Košíc.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 03. 2024)

Archív noviniek