Preskočiť na hlavný obsah

Rozpočet plníme aj vďaka preventívnym kontrolám

BRATISLAVA – 16.08.2022: Preventívne pôsobenie finančnej správy na daňovníkov prináša výsledky. Počet prípadov daňových subjektov, ktoré si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) vo výške 15 % klesol o polovicu. Ukázali to výsledky preverovania, ktoré  realizuje finančná správa (FS). Vďaka týmto krokom sa FS podarilo do štátneho rozpočtu dodatočne získať 1,1 milióna eur.

Finančná správa preverovala použitie zníženej (15-%) sadzby dane z príjmov právnických osôb a uplatňovanie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období za zdaňovacie obdobie 2021. S cieľom pomôcť daňovníkom vyhnúť sa chybám uskutočnila finančná správa preverovanie ešte pred podávaním DP za rok 2022. Celkovo identifikovala 288 prípadov porušení s dodatočne priznanou daňou v sume 1,1 milióna eur. Zároveň sa ukazuje, že preventívne kontroly majú pre štát význam. Vedú najmä k správnemu vypĺňaniu daňových priznaní, ale aj k dodatočným zdrojom do štátneho rozpočtu.

V porovnaní s preverovaním rovnakých pochybení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie došlo totiž k poklesu identifikovaných prípadov s porušením o 50 %, čo sa prejavilo aj v poklese dodatočne dorubenej dane o 1,3 milióna eur.

V prípade zníženej daňovej sadzby DPPO bolo kontrolórmi FS identifikovaných 169 daňovníkov, ktorí neoprávnene aplikovali v daňovom priznaní 15-% sadzbu a celková dodatočná daň pri aplikovaní správnej sadzby predstavovala 357 tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím sa znížil počet daňovníkov s nesprávnou sadzbou o 56 %.

V prípade nesprávne uplatnenej daňovej straty bolo identifikovaných 119 daňovníkov s celkovým objemom dodatočne priznanej dane 782 tisíc eur. Oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu to znamená pokles o 39 % daňovníkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 629 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 08. 2023)

Archív noviniek