Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Finančná správa prezentovala v Maďarsku svoje úspechy v boji proti nelegálnym cigaretám

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ, 12.11.2019: Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó reprezentoval slovenskú finančnú správu na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti, ktorú organizovala Národná daňová a colná správa Maďarska pod záštitou európskych organizácií Europol a OLAF. Slovenská republika bola pozvaná odprezentovať aktivity v boji proti nelegálnym výrobniam cigariet. V tejto oblasti slovenská finančná správa dosiahla tento rok významné úspechy. 

Národná daňová a colná správa Maďarska zorganizovala medzinárodnú tlačovú konferenciu na tému Nedávne razie na nelegálne výrobne cigariet v Európe. Vzhľadom na tohtoročné úspešné zásahy Kriminálneho úradu finančnej správy v tejto oblasti bol jedným z kľúčových prezentujúcich aj riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Okrem zástupcu Slovenskej republiky informovali o svojich aktivitách na poli boja proti nelegálnej výrobe cigariet zástupcovia Maďarska, Belgicka, Španielska a Talianska.  

Ako informoval Ľ. Makó, výrazným prvkom práce príslušníkov finančnej správy z KÚFS je aj odhaľovanie páchania trestnej činnosti v oblasti nelegálnej výroby cigariet. „Tento rok sa nám podarili v tomto smere viaceré výrazné úspechy. Len za 10 mesiacov tohto roku sme zabránili, aby sa na európsky trh dostalo takmer 50 mil. kusov cigariet, viac ako 85 ton tabakovej suroviny a tisíce cigár. A čo je ešte dôležitejšie, len za tento rok sme vďaka našej operatívnej a pátracej činnosti, ako aj vďaka spolupráci s partnermi v rámci EÚ, OLAF či Europolu, zaistili 6 plne funkčných výrobných liniek na výrobu cigariet, vrátane ďalších komponentov na výrobu cigariet, baliacich liniek či liniek na spracovanie surových tabakových listov,“ odprezentoval slovenské úspechy riaditeľ KÚFS Ľudovít Makó. 

Prítomných informoval nielen o podrobnostiach najvýznamnejších prípadov razií v nelegálnych výrobniach cigariet, ale aj o dopadoch týchto aktivít na štátny rozpočet Slovenskej republiky. „Len za prvý polrok 2019 sme v našich vyšetrovacích spisoch zaevidovali škodu voči štátnemu rozpočtu pri tabaku a tabakových výrobkoch vo výške 37,6 mil. eur. V minulých rokoch sa výška škody pohybovala od 15 mil. eur za celý rok 2015 až do takmer 30 mil. eur za celý minulý rok. Aj tieto čísla dokazujú, že každoročne naše výsledky posúvame dopredu,“ doplnil Ľ. Makó. 

Podrobnejšie informácie o realizácii, množstve zaisteného materiálu, zadržaných osobách a ďalších výsledkoch jednotlivých prípadov podal k medializovaným raziám vo Veľkých Kostoľanoch (október 2019), Haniske a Maduniciach (máj 2019) a Košiciach (jún 2019). 

Okrem aktivít v boji proti nelegálnym cigaretám na slovenskom, ale aj európskom trhu, informoval aj o osvetových aktivitách v tejto oblasti na Slovensku. Takou je napríklad projekt Nekur fejky. Predstavil tiež fungovanie Informačného systému kontrolných známok. Ten zaviedla finančná správa v októbri 2014 s cieľom zabrániť podvodom na spotrebných daniach, zamedziť neustálym podvodom s kolkami a získať kontrolu nad oficiálnym trhom s cigaretami. 

Vybrané razie KÚFS v 2019:

 

1. Nelegálna výroba neoznačených tabakových výrobkov (Veľké Kostoľany)

Realizácia: október 2019

Výsledok: odhalené 3 kompletné výrobné linky, baliace linky na cigarety, linka na spracovanie surových tabakových listov, 22 ton tabaku a tabakovej suroviny, takmer 13 mil. ks cigariet bez označenia, viac ako 320 paliet rôznych komponentov na výrobu cigariet (filtre, krabičky, lepidlá, pásky a pod.)

Osoby: 45 väzobne stíhaných cudzincov (občania z Moldavska, Ukrajiny a Rumunska)

Zaujímavosti: Najväčší prípad odhalenej nelegálnej výroby a distribúcie tabakových výrobkov  v Európe

Do akcie zapojených 80 ozbrojených príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej  správy, Jednotka služobných zákrokov, Oddelenie špeciálnych činností a colné úrady

Škoda voči ŠR: 2,5 mil. eur (spotrebná daň), 0,5 mil. eur (DPH)

 

2.  Nelegálna výroba cigariet organizovanou skupinou  (Haniska, Madunice)

Realizácia: máj 2019

Výsledok: technologické zariadenia na výrobu cigariet,  plne funkčná linka na výrobu a balenie cigariet, 13 mil. ks cigariet, 12.5 tony tabaku

Osoby: 12 väzobne trestne stíhaných cudzincov (občania z Ukrajiny)

Škoda voči ŠR: 2,2 mil. eur (spotrebná daň), 0,4 mil. eur (DPH)

 

3.  Neoznačené cigarety a komponenty na ich výrobu  (Košice)

Realizácia: jún 2019

Výsledok: 14 mil. ks cigariet, komponenty na výrobu cigariet (cigaretové fólie, papier, obaly, filtre)

Škoda voči ŠR: 1,4 mil. eur (spotrebná daň), 0,3 mil. eur (DPH)

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 307 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 11. 2019)

Archív noviniek