Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prezentácia o používaní virtuálnej registračnej pokladnice

Zamestnanci finančnej správy budú prezentovať prítomným novú bezplatnú službu pre vytváranie, tlač a evidenciu pokladničných blokov v počte 1 000 mesačne - VRP. Vstup na podujatia je voľný. Upozorňujeme však na obmedzené kapacity prednáškových miestností.

Verejné prezentácie:
piatok 20.3. 10.00 Bratislava veľká zasadačka DÚ Ševčenkova 32
piatok 20.3. 13.00 Bratislava veľká zasadačka DÚ Ševčenkova 32

(19. 03. 2015)

Archív noviniek