Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prezident FS v Senáte Parlamentu ČR

BRATISLAVA – 26.7.2017: Prezident finančnej správy František Imrecze dnes v Senáte Parlamentu Českej republiky prezentoval slovenské skúsenosti so zavedením elektronických registračných pokladníc a plány v tejto oblasti do budúcna.  

Prezident finančnej správy František Imrecze dnes pred Výborom pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície v Senáte Parlamentu Českej republiky prezentoval slovenské skúsenosti so zavedením elektronických registračných pokladníc (ERP) v súvislosti s predloženou Petíciou za zrušenie zákona č. 112/2016 Sb. o evidencii tržieb. 

Povinnosť evidovať tržbu v ERP bola na Slovensku zavedená v roku 1995, na rozdiel od Českej republiky, ktorá k riešeniu povinnej evidencie tržieb pristúpila o viac ako 20 rokov neskôr, avšak už formou povinnej elektronickej evidencie tržieb (EET). Počet ERP na Slovensku je v súčasnosti takmer 300 000. V rámci Akčného plánu boja proti podvodom v roku 2015 spustila finančná správa Virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Ide o bezplatnú online pokladnicu pre všetkých, ktorí majú povinnosť používať registračné pokladnice. 

Tento rok sa od septembra rozšíri možnosť používania VRP na všetkých obchodníkov bez ohľadu na počet vydaných bločkov. Počet súčasných používateľov je viac ako 31 000. Z tohto počtu je 51% fyzických osôb a 49% právnických osôb. Používatelia vystavili od spustenia VRP pokladničné doklady v hodnote viac ako 500 miliónov eur. Hlavným prínosom VRP je, že po vytvorení bločku je manipulácia s ním nemožná. 

Od najbližšej dobe je na Slovensku plánované zavedenie plnohodnotnej elektronickej evidencie tržieb v rámci systému eKasa, ktorý je založený na súčasnej VRP. V prvej etape sa plánuje zapojenie segmentu „Horeca“, teda hotelov, reštaurácií a kaviarní. Ide o segment, v ktorom najčastejšie dochádza k manipuláciám s bločkami z ERP. Odhadované úniky na hotovostných transakciách v tomto segmente predstavujú približne 40 miliónov eur ročne. Slovensko patrí medzi 17 štátov EÚ, v ktorých je zavedená istá forma evidencie tržieb.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(26. 07. 2017)

Archív noviniek