Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Pri eKase treba vyberať len z certifikovaných dodávateľov

BRATISLAVA, 07.06.2019: Finančná správa upozornila podnikateľov, že pri zavádzaní eKasy musia spolupracovať iba s certifikovanými dodávateľmi. Zároveň vyzvala, aby nečakali na dodávateľov pokladničných riešení, ktoré certifikáciu ešte nemajú udelenú. Termín 1. júl platí, a preto by si mali svoje povinnosti splniť čo najskôr.

Finančná správa 1.júla spúšťa do úplnej ostrej prevádzky projekt eKasa, ktorý je v súčasnosti povinný len pre novovzniknuté prevádzky. Aktuálne je v systéme eKasa aktívnych viac ako 170 000 pokladníc (všetky virtuálne registračné pokladnice VRP a online registračné pokladnice – ORP), ktorým finančná správa pridelila eKasa kód. Z celkového počtu pokladníc na trhu je to cca 72 %. Denne prijme finančná správa v systéme eKasa približne 500 000 pokladničných dokladov.

Na trhu je momentálne 31 certifikovaných dodávateľov pokladničných riešení pre eKasu. Podnikatelia majú z čoho vyberať. V žiadnom prípade by nemali čakať na dodávateľa, ktorý ešte certifikáciu nemá. „V ostatných dňoch sme konfrontovaní s čoraz väčšími dopytmi o stretnutie od niektorých subjektov, ktorí hovoria, že finančná správa nekoná dostatočne rýchlo. Keď však týmto spoločnostiam situáciu vysvetlíme, sú prekvapené, že problém nie je u nás, ale u ich výrobcov pokladničných produktov. Ide o tých, ktorí ešte nemajú certifikáciu a úmyselne svojich klientov zavádzajú. Konkrétne ide o dve spoločnosti, z ktorých každá pokrýva na trhu približne 5% súčasných pokladníc,“ informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

„Nie je vinou finančnej správy, že tieto dve spoločnosti ešte certifikáciou neprešli. Pri udeľovaní certifikácie musíme dbať na to, aby riešenia spĺňali všetky zákonné požiadavky, a aby nepripúšťali možnosť pokračovať v daňových podvodoch a obchádzať tak systém,“ doplnila prezidentka finančnej správy.

„Musíme dbať na certifikáciu produktov, ktoré sú technicky nezávadné. Preto nemôžeme udeliť certifikáciu riešeniam, ktoré dávajú možnosť vytvoriť pokladničné doklady s rovnakým poradovým číslom, modifikovať obsah dátovej správy, vytvárať virtuálne chránené dátové úložisko či mazať chránené dátové úložisko a jeho obsah, modifikovať nevytlačený doklad či vydaný doklad na finančnú správu neposlať,“ vymenoval niektoré závažné chyby zamietnutých certifikácií generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker.

Finančná správa preto vyzýva všetkých podnikateľov, aby spolupracovali iba s certifikovanými dodávateľmi. Zároveň upozorňuje podnikateľov, ktorí ešte nepožiadali o eKasa kód, aby nečakali a požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Následne si musia stiahnuť inicializačné balíčky a záväzne si riešenie pre eKasu od certifikovaného dodávateľa objednať. Termín 1.júl je totiž legislatívne daný a platí.

Finančná správa v tejto súvislosti ešte viac skvalitnila svoje procesy. Prideľovanie kódov pokladnice eKasa klient zautomatizovala. Podnikateľom, ktorým pridelila kód, posiela tiež automatické upozornenie hneď, ako je kód pridelený.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 06. 2019)

Archív noviniek