Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pri letoch zo Sliača do Turecka sa nevyhnete colným kontrolám

BANSKÁ BYSTRICA – 14. 07. 2014: Od začiatku dovolenkovej sezóny skontrolovali banskobystrickí colníci 26 chartrových letov, teda viac ako 3000 cestujúcich. Colné kontroly sa zameriavajú predovšetkým na batožinu cestujúcich pri odlete a na povolené limity pri dovoze.

Z medzinárodného letiska na Sliači ponúkajú cestovné kancelárie dovolenkové lety, tzv. chartre, do rôznych destinácií aj mimo Európskej únie – teda do tzv. tretích štátov. Medzi tretie štáty patrí aj Turecko, ktoré je čoraz vyhľadávanejšou destináciou, a preto sú cestujúci v tomto prípade podrobení colnej kontrole.

Colníci sú pred odletom cestujúcim k dispozícii ešte pred samotnou pasovou a colnou kontrolou, kde im poskytujú informácie o dovoze tovaru z tretích štátov, povolených limitoch a o zákaze dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov, tzv. CITES. Pri odletoch do Turecka je kontrola zameraná na vývoz osobnej a príručnej batožiny cestujúcich. Kontrole podlieha aj väčší obnos finančných prostriedkov alebo vývoz predmetov kultúrneho charakteru a pod. Pri príletoch sa vykonávajú colné kontroly v colnom priestore v hale príletu a sú zamerané na povolené limity dovozu a na zákaz dovozu chránených voľne žijúcich rastlín a živočíchov.

Oslobodený od dovozných platieb je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

  • 430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou (platí len pre cestujúcich v leteckej doprave, pre iný druh dopravy napr. osobným motorovým vozidlom platí hranica € 300,00),
  • 150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Pri viacerých cestujúcich sa tieto hodnoty nespočítavajú. Nie je teda možné, aby dvaja spolucestujúci doviezli tovar v hodnote napr. 860 eur bez zaplatenia dovozných platieb.

Limity pri dovoze tovaru z tretích krajín leteckou dopravou sú nasledovné:

  • cigarety v počte najviac 200 ks, cigarky v počte najviac 100 ks, cigary v počte najviac 50 ks a tabak najviac v množstve 250 g,
  • alkohol a alkoholické nápoje (lieh) s obsahom nad 22% najviac 1 liter a s obsahom do 22% najviac 2 litre (vrátane šumivého vína),
  • tiché víno najviac v množstve 4 litre a pivo najviac v množstve 16 litrov.

Všetky dôležité informácie sú občanom dostupné aj na internetovej stránke Finančnej správy SR www.financnasprava.sk v sekcii Občania/Clo/Dovoz.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 216 kB; nové okno]

(14. 07. 2014)

Archív noviniek