Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Ťažké mechanizmy rozdrvili fejky príborov

TRNAVA/BRATISLAVA – 09. 02. 2017: 2 100 napodobenín príborov, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami bolo zlikvidovaných pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, ich majiteľ by zarobil takmer 3,5 milióna eur. 

Tovar zaistili colníci v Dunajskej Strede v roku 2013 pri kontrole zásielky v rámci colného konania pri dovoze. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol určený na slovenský trh. Podľa predložených colných dokladov hodnota celej zásielky predstavovala 7 000 eur. Pri príboroch však  boli príbalové letáky, podľa ktorých predajná cena týchto súprav bola vyčíslená na  takmer  3 500 000 eur

Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan, pod dohľadom colníkov bolo zlikvidovaných 2 100 napodobenín príborov ochrannej známky Versace.  

V tomto prípade držiteľ ochrannej známky podal podnet na súd vo veci určenia, či ide o falzifikát a vlani súd právoplatne rozhodol, že príbory sú falzifikátom.  

„Keďže súd už v tomto prípade právoplatne rozhodol, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, Colný úrad Trnava uloží majiteľovi tovaru pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur“, dodal Belan.  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(10. 02. 2017)

Archív tlačových správ