Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Na príboroch chcel ich majiteľ podvodom zarobiť 3,5 mi. eur

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 24.07.2013: Trnavskí colníci zaistili 2 100 súprav príborov. Tento tovar je napodobenina ochrannej známky VERSACE, pochádzal z Číny a podľa dokladov mal skončiť na slovenskom trhu.

Podľa predložených colných dokladov hodnota celej zásielky predstavovala 7 000,- eur. Pri príboroch však boli príbalové letáky, podľa ktorých predajná cena súprav bola vyčíslená na takmer 3 500 000,- eur.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia vzniklo podozrenie, že sa pri tovare porušujú práva ochrany duševného vlastníctva. Colníci preto tovar zaistili. So zisteniami bol bezodkladne oboznámený aj majiteľ ochrannej známky, ktorý podozrenie potvrdil. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenou osobou, ktorá je majiteľom ochrannej známky, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

O osude príborov teraz rozhodne majiteľ ochrannej známky. Ten má možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, a teda tzv. „zjednodušeným postupom“, kedy sa tovar zlikviduje (na náklady majiteľa ochrannej známky). Alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.

V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva hrozí majiteľovi tovaru pokuta až do výšky 66 387,83 eur.

(24. 07. 2013)

Archív noviniek