Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Rozšírenie spôsobu prideľovania rolí do eKasa zóny

Vážení klienti,

chceli by sme vás upozorniť, že od 27.11.2019 rozširujeme spôsob prideľovania rolí do eKasa zóny podnikateľa cez portál finančnej správy. Používatelia s plným prístupom na portáli finančnej správy budú môcť prideľovať role povereným osobám z prostredia osobnej internetovej zóny portálu finančnej správy.

Zároveň bude možné požiadať o pridelenie role/rolí do eKasa zóny pre autorizovaný subjekt alebo subjekt zástupcu aj prostredníctvom formulárov Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt, Žiadosť o zastupovanie daňového subjektu, Oznámenie o určení zástupcu daňového subjektu.

Plánovaná zmena nebude mať dopad na aktuálne pridelené role.

Ďakujeme za pochopenie

Vaša finančná správa

(26. 11. 2019)

Archív noviniek