Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Korektné prihlásenie do VRP

BRATISLAVA – 28. 04. 2015: Zadávanie korektných prihlasovacích údajov je nevyhnutnou podmienkou pre prihlásenie sa do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a na realizáciu transakcií v tejto aplikácii. Finančná správa opakovane upozorňuje užívateľov, že majú päť pokusov na to, aby zadali správne prihlasovanie meno a heslo, inak im bude VRP automaticky zablokovaná na určitú dobu.

Nakoľko v prostredí internetu existujú bezpečnostné hrozby, bolo potrebné zabezpečiť proces prihlasovania sa do VRP viacerými opatreniami. Zadanie nekorektných prihlasovacích údajov pre jedno prihlasovacie meno je možné najviac päťkrát. Po týchto pokusoch sa užívateľovi automaticky zablokuje VRP na určitú dobu. V tom prípade musia kontaktovať naše call centrum (048/43 17 222). Ak sa budú opätovne neúspešne prihlasovať, čas blokovania si iba navýšia.

Pri prvom prihlasovaní si systém vyžaduje zmenu hesla. Podnikateľ zadáva PIN kód, ktorý si napísal do žiadosti o pridelenie kódu VRP, pôvodne heslo a dvakrát nové heslo. Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť heslo ho systém autorizuje na prácu s aplikáciou. Nové heslo musí mať minimálne osem znakov, z toho jedno veľké, jedno malé písmeno a jedno číslo. Ak heslo zadal zle, musí počkať zopár minút pred nasledujúcim pokusom. Ak si podnikateľ heslo zmenil a zabudol ho, do VRP sa už neprihlási. V tomto prípade by mal požiadať o ukončenie používania VRP z dôvodu straty prihlasovacích údajov a v prípade, ak aj naďalej chce na evidenciu tržieb používať VRP, podať žiadosť o vytvorenie novej VRP.

V prípade, že prihlásenie bolo úspešné, používateľ nie je nijako obmedzovaný pri realizovaní aktívnych operácií. Ak však počas 30 minút nevykoná žiaden úkon, zobrazí sa mu na obrazovke hlásenie o nečinnosti s odpočtom 5 minút. Počas nich má možnosť stlačením tlačidla vyjadriť súhlas s pokračovaním možnosti práce vo VRP. Ak žiadosť o pokračovanie v práci počas 5 minút nepotvrdí, je z bezpečnostných dôvodov zo systému automatický odhlásený.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(28. 04. 2015)

Archív tlačových správ