Preskočiť na hlavný obsah

Ani súkromné osoby by nemali zabúdať na priznanie príjmov z prenájmu

BRATISLAVA - 22.03.2019: Blíži sa termín podávania daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018. Finančná správa upozorňuje, že ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť, nesmie zabudnúť zahrnúť do daňového priznania aj tieto príjmy. Finančná správa totiž vie identifikovať, či daňovník mal priznať aj takéto dodatočné príjmy a kontroluje to. Daňovníci, ktorí na túto svoju povinnosť zabudli, majú ešte čas na podanie daňového priznania. Týka sa to najmä súkromných osôb, ktoré prenajímajú byt bez živnostenského oprávnenia.

Príjem z prenájmu je fyzická osoba povinná priznať v daňovom priznaní typu B. Finančná správa v súvislosti s aktuálne podávaným daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2018 upozorňuje, že nepriznávať tieto príjmy sa nevypláca, nakoľko má možnosti na ich identifikovanie a následné vyrúbenie dane.

Finančná správa vie vďaka informáciám z viacerých zdrojov, najmä z katastra nehnuteľností, identifikovať súkromné osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu nehnuteľností, ale nepriznajú ich v daňovom priznaní. Ide najmä o vlastníkov viacerých nehnuteľností, ktoré prenajímajú. Následne pri overovaní skutočností rozhodujúcich pre vymeranie dane využíva finančná správa rôzne formy kontrolnej činnosti ako aj upozorňovanie formou softwarningových listov. Daňová medzera pri dani z príjmov z prenájmu sa totiž napríklad za rok 2016 odhaduje vo výške 10,4 mil. - 20,7 mil. eur. V pomere k priznanej dani z prenájmov (33,4 mil. eur za rok 2016) tak ide o výpadok vo výške 31% - 62% z výnosu dane.

Z pohľadu dodatočných príjmov do štátneho rozpočtu nejde v jednotlivých prípadoch o významné sumy, existuje však predpoklad, že ak daňovníci nepriznávali príjmy niekoľko rokov po sebe, tak potenciálna dorúbená daň z kontroly rastie, a to až do niekoľko desiatok tisíc eur. S cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu aj v súvislosti s príjmom z prenájmu preto finančná správa upozorňuje na dôsledné plnenie tejto daňovej povinnosti.

Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov presiahol v roku 2018 sumu 1 915,01 eur. Príjem z prenájmu do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie je oslobodený od dane z príjmov.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti prevyšujúci 500 eur sa zahŕňa do základu dane a uvádza v daňovom priznaní v časti príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 104 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 03. 2019)

Archív noviniek