Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Prilepšila si o pár tisíc

BRATISLAVA/TRENČÍN – 12.7.2017: Podnikavá žena z Trenčína podávala daňové priznania za svojich známych bez ich vedomia. Podľa doterajších zistení si takto „prilepšila“ o 9 000 eur.

Daňový úrad Trenčín preveroval podané daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb, typ A. Z výpisov bankových účtov osoby kontrolóri zistili, že jej prichádzali na účty rôzne platby z Finančného riaditeľstva SR. Na základe detailov prichádzajúcich platieb identifikovali mená daňovníkov, za ktorých táto osoba podávala daňové priznania.

Niektoré dotknuté osoby sa vyjadrili, že daňové priznania si dávali urobiť a podať známej, ktorá im ho mala spracovať a v prípade, že im vyjde preplatok, mala im ho poslať.

Všetky osoby však majú spoločného menovateľa a to, že v minulosti pracovali s osobou, na ktorú bol podnet zaslaný a ktorá mala možnosť zistiť ich osobné údaje, adresy a podpisové vzory. Potom už nebol problém, aby podnikavá žena podávala daňové priznania za daňovníkov bez ich vedomia a preplatky si dala zasielať na účty svojej dcéry.

Celkovo za 9 osôb s fiktívnymi podanými daňovými priznaniami si žena z Trenčína za zatiaľ preverované skutočnosti prilepšila o 9 000 eur. Uvedené zistenia sú už v rukách polície.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 07. 2017)

Archív noviniek