Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Pripojte sa k eKase hneď a vyhnete sa pokute

BRATISLAVA, 23.08.2019: Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili čo najskôr. Momentálne v systéme eKasa eviduje tržbu už viac ako 116 000 pokladníc. Tie vydali viac ako 175 mil. bločkov. Z nich už takmer 90 tisíc overili občania prostredníctvom aplikácie Over doklad. 

Počet pokladníc zapojených do systému eKasa stále stúpa. Aktuálne evidovaných v systéme eKasa je 216 041 pokladníc (pokladnice, ktorým registrátor pridelil kód pokladnice eKasa klient), z toho 116 183 z nich už aj v systéme eKasa eviduje tržbu (vydáva bločky). Finančná správa aj naďalej prijíma žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient (ORP, VRP), aktuálne sa však počty žiadostí hýbu už len v desiatkách denne. Uvedené zodpovedá predpokladu, že na trhu je už len minimum pokladníc, ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť a nepožiadali o pridelenie kódu, ostatné sú neodhlásené, resp. nepoužívané pokladnice. 

Podnikatelia, ktorým bol pre ich pokladnice pridelený eKasa kód, by nemali čakať a tržby by mali čo najskôr začať v systéme evidovať. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu počas posledných koncoročných dní, a tým aj pokute. eKasa je totiž povinná od 1. júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Jediná úprava nastala iba pri pokutách, keď poslanci NR SR zaviedli prechodné obdobie do konca roka pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice. 

Od júla doteraz vykonala finančná správa už približne tisíc kontrol. Išlo o kontroly podnikateľov, ktorí nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, ale aj bežné kontroly evidencie tržieb v registračných pokladniciach. Pokuty sú vysoké, pričom sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení násobne viac, až do 20 000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia.

V systéme eKasa zaevidovala finančná správa viac ako 175 mil. pokladničných dokladov. Tie je možné overiť v bezplatnej aplikácii finančnej správy Over doklad. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 15 166 stiahnutí aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo už overených 88 033 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 08. 2019)

Archív noviniek