Preskočiť na hlavný obsah

Oznámenie o možnosti pripomienkovania pravidiel e-commerce

Projekt e-commerce je stále aktuálnou témou v EÚ a na podnet Európskej komisie sa uskutočňuje v týchto dňoch „Štúdia o integrovanom a inovatívnom prepracovaní pravidiel EÚ upravujúcich transakcie elektronického obchodu z tretích krajín z colného a daňového hľadiska“. V rámci nej sa vedú aj verejné konzultácie.

Cieľom je osloviť zúčastnené strany v elektronickom obchode za účelom získania spätnej väzby a informácií o doterajších skúsenostiach s uplatňovaním tohto obchodu.

Do štúdie sa môže zapojiť ktokoľvek, kto by svojimi doterajšími skúsenosťami chcel prispieť k úprave pravidiel v súčasnosti platných pre e-commerce.

Ak sa chcete zapojiť aj Vy, tak účasť na prieskume je možná iba pre registrované subjekty. Registrovať sa a následne zapojiť sa do prieskumu je možné do 10. marca 2022 prostredníctvom nasledujúceho odkazu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TAXUD_E-CommerceStudy2021 [nové okno].

V prípade, ak by ste prejavili záujem o vyplnenie uvedeného dotazníka prostredníctvom príslušného odkazu, odporúčame využiť iný internetový prehliadač ako je „Internet Explorer“, pretože sa môžu vyskytnúť problémy či už s vyplnením údajov alebo so zaslaním dotazníka.

(19. 01. 2022)

Archív noviniek