Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Príslušníci finančnej správy na hraničných priechodoch trenčianskeho kraja

TRENČÍN – 21.04.2020: Na hraničných priechodoch s Českou republikou môžete stretnúť pri výkone služby aj príslušníkov finančnej správy. Trenčianski príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín v spoločných skupinách s policajtmi a príslušníkmi armády slúžia nonstop na hranici s Českou republikou v Drietome, púchovskí zasa v Lysej pod Makytou.

Aj prechod cez štátnu hranicu s Českou republikou je v tomto čase, keď bojujeme s chorobou COVID-19, kontrolovaný. Príslušníci finančnej správy tu však nekontrolujú tovar, ale poskytujú súčinnosť policajným zložkám spolu s príslušníkmi armády pri kontrole osôb, ktoré prekračujú štátnu hranicu.

Denne prekročia štátnu hranicu v Drietome desiatky ľudí, ktorí po zaevidovaní ich totožnosti čakajú na presun do zariadení, kde strávia povinný čas v karanténe. Momentálne je prejazd slovenských a českých kamiónov plynulý, zahraničné kamióny sú evidované. Cez drietomský hraničný priechod prejdú denne stovky kamiónov.

Trenčianski príslušníci finančnej správy pracujú v tomto režime už od marca, kedy bola v dôsledku šírenia koronavírusu vyhlásená mimoriadna situácia. Výkon služby je náročný a prebieha nepretržite.

Príslušníci finančnej správy poskytujú súčinnosť polícii aj na všetkých ostatných hraničných priechodoch. Do spolupráce s políciou sú tak zapojené aj ďalšie colné úrady finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 276 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 04. 2020)

Archív noviniek