Preskočiť na hlavný obsah

Priznanie príjmu z predaja nehnuteľností

BRATISLAVA – 01.03.2024: Finančná správa zašle v najbližších dňoch 5 700 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorní na možnú povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Túto preventívnu akciu spúšťa už po štvrtýkrát, nakoľko predošlé priniesli do štátneho rozpočtu 29 miliónov eur.

Finančná správa po štvrtý raz spúšťa listovú kampaň, ktorou chce daňovníkov upozorniť na povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Týka sa daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, chatu, garáž alebo byt do piatich rokov od ich nadobudnutia.

V najbližších dňoch zašle finančná správa listy 5 700 daňovníkom. Zaslané budú informatívne vybraným daňovým subjektom, ktorým podľa informácií z Katastra nehnuteľností SR mohla vzniknúť daňová povinnosť. Z hľadiska dane sa finančná správa zamerala na nehnuteľnosti, pri ktorých došlo v rozmedzí piatich rokov minimálne k dvom zmenám majiteľov.

Daňové priznanie môžu daňovníci podať do 2. apríla tohto roka osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá a doplácajú na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú. Predošlé akcie zamerané na priznávanie príjmu z predaja nehnuteľností priniesli do štátneho rozpočtu dodatočných 29 miliónov eur.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to týchto prípadov:

  • ak ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov a nemali ste ju zaradenú v obchodnom majetku,
  • zdedili ste ju po priamom predkovi alebo potomkovi (rodičoch, starých rodičoch alebo po niektorom z manželov, a pod. ) a dohromady ste ju vlastnili aspoň 5 rokov,
  • darovali ste ju a nedosiahli ste žiadny príjem z prevodu vlastníctva,
  • nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov,
  •  predali ste nehnuteľnosť vydanú vám ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 4 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 03. 2024)

Archív noviniek