Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prvé kontrolné známky sú v obehu

BRATISLAVA – 11. 11. 2014: Prvé spoločnosti si dnes prevzali zo štátnej tlačiarne v Kremnici nové kontrolné známky na označovanie tabak a tabakové výrobky a lieh. V obchodoch sa prvé výrobky s novými kontrolnými známkami môžu objaviť o niekoľko týždňov.

Nový systém kontroly obehu kolkových známok má dva hlavné ciele. „Veríme, že tento systém nám pomôže jednak zlepšiť výber daní a zabrániť daňovým únikom na spotrebných daniach, ale aj ochrániť spotrebiteľov pred nelegálnym liehom a tabakom“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.

Mincovňa Kremnica, ktorá je štátnou tlačiarňou, tlačí nové kontrolné známky na tabak a lieh už niekoľko týždňov. K dnešnému dňu vytlačili cca 20 miliónov kusov a firmy z oblasti liehového a tabakového priemyslu si v Kremnici prevzali prvé objednávky.

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie nových kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“). Žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok.

Finančné riaditeľstvo SR určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom. Termín prevzatia oznámi Finančné riaditeľstvo odberateľovi kontrolných známok elektronicky (prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok). Kontrolné známky sa budú pritom vydávať výlučne v tlačiarni Kremnica (po prijatí peňažných prostriedkov zodpovedajúcich ich cene na príslušný účet uvedený v elektronickom oznámení colného úradu).

Prechod na nové kontrolné známky bude postupný. Fľaše s alkoholom je možné označovať pôvodnom kontrolnou známkou do 31. 03. 2015 a takto označené výrobky je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. 06. 2015. Predávať takto označené spotrebiteľské balenie liehu je možné najneskôr do 30. 09. 2016. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie považovať za neoznačené. Spotrebiteľské balenie cigariet je možné označovať pôvodnou kontrolnou známkou najneskôr do 31. 03. 2015 a uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. 06. 2015, pričom predávať sa bude môcť najneskôr do 31. 08. 2015. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie považovať za neoznačené.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 145 kB; nové okno]

(11. 11. 2014)

Archív noviniek