Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Na pošte zadržali novú psychoaktívnu látku

BRATISLAVA – 27.08. 2020: Viac ako 5 kg sypkej kryštalickej látky béžovej farby zachytili príslušníci finančnej správy na poštovej pobočke bratislavského colného úradu vo viacerých zásielkach z Holandska. Expertíza potvrdila, že obsahuje zložku MDPEP. Ide o novú psychoaktívnu látku, ktorá patrí do skupiny tzv. katinónov – stimulantov imitujúcich účinky kokaínu.

Päť balíkov odoslaných z Holandska prišlo na Pobočku Colného úradu Bratislava – Pošta. Označené boli žltou nálepkou, ktorá upozorňuje na skutočnosť, že tovar nemá štatút spoločenstva. Krajinou pôvodu bola totiž Čína. Adresátom zásielok bola tá istá fyzická osoba, ktorej mal prísť tovar na tri rôzne adresy. V colnom vyhlásení bol tovar deklarovaný ako brúsny kotúč, kyvadlo zo živice, podložka na stôl, háčiky na kabáty a protišmyková podložka.

Príslušníci finančnej správy podrobili zásielky fyzickej kontrole. Zistili, že v každom balíku sa nachádza sypká kryštalická látka béžovej farby, ktorá bola ukrytá v dvoch vrstvách rôzneho obalového materiálu. Každá zásielka mala hmotnosť približne 1,1 kg. Odobranú vzorku odoslala finančná správa na Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru SR, kde zistili obsah účinnej zložky MDPEP. Ide o novú psychoaktívnu látku, ktorá patrí do skupiny katinónov imitujúcich účinky kokaínu. 

Z dôvodu ochrany bezpečnosti osôb a verejného záujmu bola predmetná látka zhabaná a  bude zničená pod colným dohľadom.  

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľ zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 08. 2020)

Archív noviniek