Preskočiť na hlavný obsah

Púchovskí colníci na jarmokoch

TRENČÍN – 25. 09. 2014: Počas letných mesiacov púchovskí colníci kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Napriek avizovaných kontrolám bolo zistené porušenie predpisov vo viac ako 60 % prípadov.

Kontrolné akcie colníkov z Púchova boli zamerané na jarmoky organizované v regióne, konkrétne v Beluši, Ilave, Dubnici nad Váhom, Handlovej, Prievidzi, Považskej Bystrici a Púchove. Vydávanie pokladničných dokladov skontrolovali pri 55 kontrolných nákupoch, až v 34 prípadoch bolo zistené porušenie predpisov, za čo boli uložené pokuty vo výške 9 870 eur.

Počet zistení porušení predpisov v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ERP) je stále vysoký, takmer pri všetkých kontrolných akciách vyšší ako 50 %, napriek masívnej kampani zameranej na kontrolnú činnosť finančnej správy v tejto oblasti. Trhovníci sú však nepoučiteľní. Svedčí o tom aj prípad z Považskej Bystrice, kde bolo zistené, že kontrolovaný subjekt porušil predpisy už 5-krát, z toho v troch prípadoch nepoužil ERP na evidenciu tržby. Okrem uloženej pokuty vo výške 1 000 eur colný úrad podá návrh na zrušenie jeho živnostenského oprávnenia.

 „Znovu zdôrazňujeme základné povinnosti predajcov – zaevidovanie tržby v ERP, vydanie pokladničného dokladu, vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich na každom predajnom mieste, pokladničný doklad musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti“, doplnila Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Okrem povinností v súvislosti s ERP colníci na jarmokoch overujú tiež legitimitu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam – čiže predovšetkým alkoholických nápojov, cigariet a tabakových výrobkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB]

(25. 09. 2014)

Archív noviniek