Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Radiačné poplachy zachytené colníckou technikou

ŽILINA – 01. 12. 2015: Pred dvoma rokmi bolo na Colnom úrade Žilina vytvorené nové oddelenie, ktoré odhaľuje nelegálnu činnosť pomocou špeciálnych technológií. Pracovníci tohto útvaru už skontrolovali takmer 60 000 dopravných prostriedkov, zásielok a tovaru. Radiačný poplach zaznamenali v 151 prípadoch. 

Žilinskí colníci majú od roku 2013 vo výbave na kontrolu dopravných prostriedkov a tovaru špeciálne röntgenové a detekčné prístroje na odhalenie jadrového a rádioaktívneho materiálu. Odvtedy s nimi prekontrolovali 59 775 vozidiel, zásielok a tovaru. Mobilný detekčný systém zaznamenal radiačné poplachy v 151 prípadoch. Štyri prepravy rádioaktívnych žiaričov podľa rozhodnutia MDVRR SR boli legálne. Z toho sa v jednom prípade jednalo o prepravu Kobaltu Co – 60 s aktivitou 2220 TBq., čo by v prípade dopravnej nehody a poškodenia tieniaceho kontajnera predstavovalo veľkú hrozbu pre obyvateľstvo. 

Hliadky zaznamenali aj poplachy pri preprave osôb, ktoré podstúpili liečbu rádioterapiou. Ide hlavne o onkologických pacientov. Tieto osoby mali počas kontroly pri sebe potvrdenie ošetrujúceho lekára o ošetrení a preškolení z radiačnej ochrany. 

Ostatné poplachy súviseli s nekovovými materiálmi typu NORM, čo signalizuje prirodzený výskyt rádioaktívnych látok. Možno u nich predpokladať, že náklad obsahuje vo zvýšenej miere prírodné rádionuklidy, napr. sklárske piesky, rudy, keramika, dlaždice, umelé hnojivá, zlievarenské piesky, stavebný materiál, šamot a iné.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(01. 12. 2015)

Archív tlačových správ