Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Poplach pri preprave rádioaktívneho materiálu

BANSKÁ BYSTRICA – 18.11.2016: Colníci v rámci svojej činnosti kontrolujú aj pohyb rádioaktívneho materiálu po slovenských cestách. Počas uplynulých dní zaznamenali rádioaktívny poplach. K ohrozeniu občanov nedošlo.

Kým pre väčšinu ľudí boli uplynulé dni najmä v znamení voľna, colníci z Colného úradu Banská Bystrica oddelenia špeciálnych technológií v spolupráci s colníkmi Oddelenia špeciálnych technológií Bratislava vykonali včera a predvčerom (16. a 17. novembra 2016) kontrolnú akciu zameranú na prepravu rádioaktívneho materiálu.

V stredu poobede v meste Krupina colníci zaznamenali gama poplach pomocou mobilného detekčného systému MDS-134A na prepravovanom kamióne, ktorý viezol kovový šrot z Českej republiky do Maďarska. Po odstavení kamióna a skontrolovaní šrotu pomocou špeciálneho prístroja colníci určili zdroj žiarenia a vykonali domeranie hodnoty radiácie. Zdrojom žiarenia bol Kobalt 60Co a Molybdéd 99Mo. Po zmeraní intenzity žiarenia kontaktovali pracovníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nakoľko namerané hodnoty nepresahovali povolenú hodnotu ustanovenú Nariadením vlády č.345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, povolili colníci ďalšiu preprava kovového šrotu.

Počas štvrtkového štátneho sviatku pokračovala kontrolná akcia. Na ceste R1 smerom na Budču colníci Oddelenia špeciálnych technológií Colného úradu Banská Bystrica v spolupráci s kynológom Stanice Colného úradu Banská Bystrica odstavili dodávku slovenskej spoločnosti označenú nálepkou na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7. Ručné meranie rádioaktivity prístrojom Explonárium GR 135 ND-H opäť nameralo zdroj žiarenia Irídium IR-192. Materiál bol umiestnený v tieniacom kontajneri. V tomto prípade colníci kontaktovali príslušného pracovníka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici za účelom skontrolovania ohlásenia prepravy zdroja žiarenia. Aj v tomto prípade išlo o legálnu a nahlásenú prepravu a vodič mohol vo svojej ceste pokračovať.

Colníci budú v tejto preventívnej kontrolnej činnosti aj naďalej pokračovať a aj týmto spôsobom budú chrániť občanov Slovenska.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(18. 11. 2016)

Archív tlačových správ