Preskočiť na hlavný obsah

Riečne raky v osobnej batožine

Košice – 19.09.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice našli cez víkend na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Milhosť v batožinovom priestore dodávky 85 kusov živých rakov. Raky riečne, ktorých spoločenská hodnota presahuje 17.000 eur, boli na územie Európskej únie nelegálne dovezené cez ukrajinsko-rumunskú hranicu. 

 V sobotu kontrolovala hliadka Colného úradu Košice motorové vozidlá smerujúce z Maďarska na Slovensko cez bývalý hraničný priechod Milhosť. Príslušníci zastavili dodávkové motorové vozidlo, v ktorom vodič uviedol, že neprepravuje žiadny tovar, iba osobnú batožinu. Hliadka teda požiadala o sprístupnenie batožinového priestoru vozidla. Po vykonaní dôkladnej fyzickej kontroly bola medzi inými krabicami nájdená kartónová krabica zabalená do termo-hliníkovej fólie, v ktorej sa nachádzalo veľké množstvo živých rakov. V chlade boli udržiavané prostredníctvom dvoch plastových fliaš naplnených ľadom a vodou. Vodič povedal, že ich vezie známemu do Nemecka.

Za účelom identifikácie druhu rakov bol kontaktovaný Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach a taktiež ZOO Košice. Obidve inštitúcie zhodne potvrdili, že ide o rakov riečnych (latinsky Astacus astacus), ktoré sú na území Slovenskej republiky prísne chránené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V súvislosti s podozrením z nezákonného dovozu bola určená hodnota týchto rakov vo výške 200 eur za jeden kus. Vzhľadom na zistené množstvo 85 kusov živých rakov riečnych predstavujú colnú hodnotu okolo 17.000 eur.

Na otázku o pôvode chránených živočíchov a spôsobe ich prepravy na územie Slovenska vodič uviedol, že ich prepravuje z Ukrajiny, žiadne doklady k nim nemá a na územie Spoločenstva vstúpil cez ukrajinsko- rumunský hraničný priechod, kde tovar k colnej kontrole nepredložil rumunským colným orgánom.

Počas kontroly sa v interiéri vozidla v zadnej časti určenej na prepravu cestujúcich v inej kartónovej krabici nachádzalo aj 19 kusov spotrebiteľských balení tabaku do vodnej fajky v celkovom množstve 1540 gramov, bez označenia slovenskou kontrolnou známkou, ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia vodič nevedel preukázať. Aj tento tabak rôznych značiek bol určený známemu v Nemecku a neprešiel cez riadnu colnú kontrolu. Tabak bol zaistený Colným úradom Košice a vodičovi bola uložená pokuta v priestupkovom konaní.

Príslušníci finančnej správy vodiča následne zadržali a o prípade bol informovaný vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vzniesol voči zadržanému obvinenie za súbeh prečinu porušenia predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou a prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Živé raky boli odovzdané Štátnej ochrane prírody.  

 Mestský súd Košice včera rozhodol v tzv. „superrýchlom“ konaní o ďalšom osude rakov, ktoré sa na základe zhabania stali vlastníctvom štátu. Zároveň obvineného vodiča podmienečne odsúdil na dvanásť mesiacov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 302 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 09. 2023)

Archív noviniek