Preskočiť na hlavný obsah

Rast tržieb pokračuje

Štart dovolenkovej sezóny spolu s uvoľnením protiepidemických opatrení sa podpisuje pod rast tržieb na Slovensku. Potvrdzujú to štatistiky zo systému e-kasa. Po maloobchode začali tržby výraznejšie rásť v sektore ubytovania, reštaurácií a pohostinstiev, ako i v oblasti fitnes a športových aktivít.  

So štartom dovolenkovej sezóny ako aj uvoľnením opatrení rastie chuť ľudí míňať. Odráža sa to aj na raste tržieb prevádzok. Porovnávali sme tržby v systéme e-kasa vo februári 2020, teda v mesiaci pred prijatím prvých protiepidemických opatrení, s júnom tohto roka, keď sa koronaopatrenia výrazne uvoľnili. 

Predpandemické tržby presiahol sektor maloobchodu a na úroveň spred pandémie sa dostali aj reštaurácie a pohostinstvá. Tržby v sektore osobných služieb (kaderníctva, kozmetické služby, masážne salóny) dosiahli  v júni tohto roka 82 %. K oživeniu došlo aj v prípade ubytovania, keď tržby dosiahli v júni úroveň 65 % z tržieb vo februári 2020. K miernemu oživeniu dochádza aj v sektore fitnescentier a športových aktivít. V tomto prípade však tržby naďalej zaostávajú oproti úrovni spred pandémie.

Relatívny objem transakciíí cez ORP

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 07. 2021)

Archív noviniek