Preskočiť na hlavný obsah

Reakcia na článok portálu Aktuality.sk k téme Dúha

BRATISLAVA, 10.01.2020: V súvislosti so zverejneným článkom s názvom „Daniari robili pri vyšetrovaní spoločnosti Dúha školácke chyby“, ktorý publikoval portál Aktuality.sk, zverejňujeme nasledovné stanovisko.

Máme za to, že autori v zmienenom článku účelovo poškodzujú dobré meno finančnej správy, čím pokračujú v dlhodobej snahe prekrúcať fakty pri informovaní o výsledkoch činnosti finančnej správy (obzvlášť Kriminálneho úradu finančnej správy), s cieľom budiť v očiach verejnosti dojem, že finančná správa si neplní svoje úlohy dostatočne.

Toto presvedčenie pramení z faktu, že autori v najnovšom článku o preverovaní spoločnosti Dúha informujú o interných procesoch finančnej správy bez toho, aby o nich mali vedomosť. Každý prípad preverovania daňového subjektu je individuálny. Tvrdenie, že „... KÚFS nepostupoval v danom prípade štandardne. Pred podaním trestného oznámenia totiž zvyčajne ešte požiadajú svojich kolegov daňových kontrolórov o vykonanie kontroly. Až podľa jej záverov vyčíslia možnú škodu na daniach, ktorú oznámia polícii...,“ nie je pravdivé. KÚFS disponuje dostatočnými nástrojmi, technikami preverovania či zdrojmi informácií, ktoré využíva pri dokumentovaní jednotlivých podozrení, v prípade potreby doplnenia informácií podáva podnety na daňové kontroly. Nie je však v žiadnom prípade pravda, že vždy až následne by podávali trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

Finančná správa aj v tomto prípade, ako aj v každom inom, poskytuje orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť a tak ako v iných prípadoch, aj v tomto okamžite reaguje na všetky žiadosti polície pre doplnenie informácií, pri dožiadaní údajov, otvorením ďalších daňových kontrol a pod. To je štandardný postup.

Autori článku akoby účelovo zamlčiavajú skutočnosť, že finančná správa nie je orgánom činným v trestom konaní. Po zadokumentovaní informácií zo strany finančnej správy, ktoré sú súčasťou podaného trestného oznámenia, je plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní uvedené skutočnosti preveriť, nakoľko otázku, či v konkrétnej veci došlo k spáchaniu trestného činu, posudzujú orgány činné v trestnom konaní samostatne, podľa kritérií stanovených zákonom bez ohľadu na nároky a požiadavky oznamovateľa.

Chceme sa preto ostro ohradiť voči takej forme účelovej dezinterpretácie faktov, ako je uvedené v článku. Finančná správa vykonala všetky potrebné kroky a preverovania, vrátane daňových kontrol, dôkladne zadokumentovala všetky zistenia a tie postúpila polícii na ďalšie konanie v zmysle zákonom stanovených kompetencií a polícii aj v súčasnosti v tomto konkrétnom prípade poskytuje potrebnú súčinnosť.

Chceme tiež upozorniť, že v tomto konkrétnom prípade podozrení z podvodov na DPH sme podali trestné oznámenie na políciu pre podozrenie z trestného činu skrátenia dane a poistného vo výške viac ako 4 mil eur. KÚFS totiž identifikoval viacero spoločností (približne tridsiatku) s podozrením na daňové trestné činy (fiktívne upravovanie výšky DPH). Dúha je iba jedným zo subjektov v celom reťazci. Nie je preto správne tieto informácie vzťahovať len na jednu spoločnosť, lebo to nezodpovedá skutočnosti.

Navyše, spájať tieto niekoľko rokov známe informácie s uzatváraním súčasných zmluvných vzťahov Národnej diaľničnej spoločnosti je úplne scestné. Finančná správa nemá žiadnu kompetenciu ani nijaké nástroje na to, aby mala vplyv na kontrakty, dodávateľov či subdodávateľov akýchkoľvek investičných projektov na Slovensku, ktoré zabezpečujú iné štátne spoločnosti. Finančná správa nemá kompetenciu a ani žiadny dôvod riešiť interné záležitosti Národnej diaľničnej spoločnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 323 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 01. 2020)

Archív noviniek