Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Reakcia finančnej správy na nahrávku zverejnenú v Denníku N

BRATISLAVA, 18.11.2019: Reakcia finančnej správy na nahrávku zverejnenú v Denníku N.

Chceme jasne uviesť, že sme pobúrení z medializovaných informácií, ktoré, ak by sa potvrdila ich pravosť, by naznačovali, že by ktokoľvek mohol takýmto spôsobom zneužívať meno finančnej správy. Absolútne vylučujeme, že by nejaký externý subjekt dokázal mať vplyv na procesy na finančnej správe týkajúce sa výkonu kontrol. Od postupov zmienených v nahrávke sa jednoznačne dištancujeme a sme pripravení poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť. Zároveň prezidentka finančnej správy požiadala v tomto prípade o preverenie.

Čo sa týka postupov finančnej správy voči jednotlivým daňovým subjektom, v súlade s ust. § 11 daňového poriadku je daňovým tajomstvom informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Vzhľadom na platnú legislatívu nemôžeme teda informovať o žiadnych konkrétnych procesoch finančnej správy, ktoré finančná správa uplatňuje voči daňovým subjektom, a ktoré využíva na zabezpečenie plnenia si povinností jednotlivých daňových subjektov. To platí aj pre naše interné postupy – ich verejné komentovanie by bolo kontraproduktívne. Môžeme však informovať, že finančná správa si v prípade takmer 30-tky firiem Mariána Kočnera plnila svoje povinnosti zodpovedne. V jeho takmer 30-tich spoločnostiach sme vykonali 71 daňových kontrol s celkovým nálezom niekoľko miliónov eur.

Čo sa týka spoločnosti Allexis, finančná správa eviduje, že jeden z jej doterajších dodávateľov systémov nedisponuje bezpečnostnou previerkou. Spoločnosť Allexis informovala finančnú správu, že požiadala Národný bezpečnostný úrad o udelenie bezpečnostnej previerky. Vzhľadom na to, že tento proces, podľa našich informácií, ešte nie je ukončený a stále trvá, je v tejto chvíli predčasné vyjadrovať sa k ďalším skutočnostiam. Tak ako vždy, finančná správa aj v tomto prípade postupuje striktne v súlade so zákonom a zmluvou. K dátumu ukončenia bezpečnostnej previerky firmy Allexis finančná správa okamžite ukončila Zmluvu o postupovaní utajovaných skutočností. To, že táto spoločnosť momentálne nedisponuje bezpečnostnou previerkou, však neovplyvňuje fungovanie systémov finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 288 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 11. 2019)

Archív noviniek