Preskočiť na hlavný obsah

Reakcia na otvorený list prezidentovi Finančnej správy SR

BRATISLAVA – 07.06.2024: Prezident finančnej správy Jozef Kiss odmieta informácie, ktoré dnes doručil poslanec NR SR Štefan Kišš (Progresívne Slovensko) vo forme otvoreného listu. Na všetky otázky z otvoreného listu odpovedal prezident Jozef Kiss na Výbore NR SR pre financie a rozpočet  dňa 9. 5. 2024 o12:00, kde prezentoval Správu o stave informačných systémov vo Finančnej správe SR . Na tomto výbore bol prítomný aj menovaný poslanec a vypočul si odpovede aj na otázky, ktoré dnes doručil. Pán poslanec nevydržal do konca rokovania výboru a preto  mu môžu niektoré dôležité informácie chýbať. Mohol ale využiť pozvanie zo strany Jozefa Kissa, ktoré komunikoval na výbore ako pozvánku pre všetkých členov výboru a deklaroval ochotu ich prijať na finančnej správe kedykoľvek prejavia záujem o ďalšie informácie.

Dnešná demonštratívna aktivita pána poslanca je preto iba vykopávanie otvorených dverí a považujeme ju za politicky motivovanú pred euro-voľbami pričom na jej zneužívaní sa odmietame zúčastňovať.

Prezident finančnej správy pravidelne vo svojich mediálnych výstupoch transparentne informuje a tieto informácie má pán poslanec rovnako k dispozícii. Niektoré z nich pripájame :

ROZHOVOR Prezident finančnej správy o absurditách: Daňovú exekúciu má náš dodávateľ IT systému dohodnutú ústne !

Karty na stôl s Norom Dolinským v rozhovore s Jozefom Kissom

Takéto aktivity, ako predviedol dnes pán poslanec Štefan Kišš, stupňujú napätie v spoločnosti, zvlášť ak zneužíva tému dôvodu odchodu Jozefa Kissa z PPA, ktorou bolo ohrozovanie jeho rodiny.

Na záver ešte dodávame, že pán poslanec Štefan Kišš bol na spomenutom poslaneckom výbore vyzvaný jeho predsedom na ospravedlnenie sa prezidentovi Jozefovi Kissovi za jeho predchádzajúce vyjadrenia a do dnešného dňa tak neurobil.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 324 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 06. 2024)

Archív noviniek