Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Reakcia finančnej správy na tlačovú konferenciu J. Rajtára

BRATISLAVA, 05.11.2019: Reakcia finančnej správy na tlačovú konferenciu poslanca NR SR Jozefa Rajtára k téme eKasa.

Poslanec NR SR Jozef Rajtár opäť prezentoval zavádzajúce informácie. Tak ako Daniel Čech nikdy nebol viceprezidentom finančnej správy, tak ani CHDÚ, s.r.o. nikdy nedostala žiadnu certifikáciu, čo sme už viackrát, aj poslancovi Rajtárovi na jeho dopyty, uviedli. Finančná správa totiž certifikuje iba program, ktorý zabezpečuje komunikáciu pokladnice so serverom eKasy, nie chránené dátové úložisko samostatne.

Finančná správa nemá žiadny nadštandardný vzťah k tejto spoločnosti. Spoločnosť je jedným z viac ako desiatky dodávateľov chráneného dátového úložiska. Spoločnosť dodávajúcu chránené dátové úložiská si vyberá konkrétny dodávateľ pokladničného riešenia, nie finančná správa. Menované osoby odišli z finančnej správy tri roky pred spustením projektu eKasa. Patria medzi viac ako 500 bývalých zamestnancov, ktorí ročne odídu z finančnej správy, mnohí z nich do súkromnej sféry. Finančná správa nemá na ich súkromné rozhodnutia žiaden vplyv a na druhej strane, títo bývali zamestnanci a ich účasť v súkromných spoločnostiach ani nijako nevplývajú na rozhodnutia finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 288 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 11. 2019)

Archív noviniek