Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Reakcia riaditeľa KÚFS na článok zverejnený na portáli aktuality.sk

BRATISLAVA, 06.06.2019: Reakcia riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa na článok portálu aktuality.sk [nové okno] s názvom „Šéf daňových kriminalistov vlastní významné majetky. Odmieta ich komentovať“.

Ľ. Makó, riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy:

“Zverejnený článok vnímam veľmi citlivo. Nie preto, že by redaktor zmieňoval moju osobu a moju prácu, ale preto, že týmto článkom zasiahol do súkromia mojej rodiny a známych.

Okrem toho, že redaktor, ktorý článok písal, vstúpil na súkromný pozemok bez vedomia vlastníka, obsahuje článok viaceré klamstvá a vymyslené konštrukcie. Verím, že redakcia aktuality.sk [nové okno] sa nechce spájať s pracovnými postupmi, ktorých výstupom sú nepravdivé informácie a účelovo spájané vymyslené konštrukcie.

Chcem uviesť pár faktov:

  1. Na zverejnených fotografiách sa nachádzajú zábery môjho domu, ktorý som postavil ešte v roku 2007, teda dávno predtým, ako som vôbec nastúpil na finančnú správu. Ide o dom, ktorý je domovom mojich neplnoletých detí. V dobe, v ktorej riešime neoprávnené sledovanie médií a vybraných redaktorov, sa preto pýtam či je podľa redakcie aktuality.sk [nové okno] vhodné zverejňovať súkromný rodinný dom, ktorý je domovom rodiny riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy? Kriminálny úrad finančnej správy totiž, okrem iného, plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich páchateľov. Portál aktuality.sk [nové okno] teda dáva organizovaným a zločineckým skupinám, voči ktorým Kriminálny úrad finančnej správy zasahuje, podrobné informácie o jeho predstaviteľoch a ich rodinných príslušníkoch. V článku sú tiež zverejnené fotografie rodičovského domu, v ktorom vlastním 1/6 po mojom zosnulom otcovi. Nie je preto korektné hovoriť o ňom, ako o mojom majetku.
  2. Areál s priemyselným objektom prenajímam spoločne s ďalším spolumajiteľom pozemku súkromnej spoločnosti, ktorá má uvedený priestor v prenájme dlhodobo. Nejde teda o žiadne moje podnikateľské aktivity. Prenájmom pozemku je v súlade so zákonom a nie je v rozpore s mojou prácou pre štát. Portál aktuality.sk [nové okno] navyše zverejňuje nehnuteľnosť na pozemku, ktorá patrí úplne inému vlastníkovi a vydáva ju za moju zatiaľ nespustenú prevádzku.
  3. Na fotografiách je tiež zverejnený dom mojej partnerky, rovnako ako 15 rokov fungujúca prevádzka jej rodiny, v ktorej nemám žiadny majetkový podiel. Napriek tomu je podľa reakcie aktuality.sk [nové okno] možné spájať ich s mojou osobou a vydávať ich za môj majetok? Spôsob, akým autor napísal uvedený článok a ako účelovo spája osoby a nehnuteľnosti, ktoré s mojou prácou ako riaditeľa KÚFS nemajú nič spoločné, jednoznačne dokazuje, že ide o účelovú diskreditáciu mojej osoby.

Moje vyjadrenie uvedené v texte je navyše úplne vytrhnuté z kontextu a schválne chce v čitateľoch vzbudiť dojem arogantnosti. Redaktorovi som o mojom majetku informácie poskytol, odmietol som sa ale, z objektívnych dôvodov, vyjadrovať k podrobnostiam o majetku mojich rodinných príslušníkov a mojej partnerky.

Nikdy som sa nebránil hovoriť o mojej osobe, nikdy som sa nevyhýbal médiám a poskytovaniu informácií o mojej práci či mojich podnikateľských aktivitách pred príchodom na finančnú správu, čo vedenie redakcie portálu aktuality.sk [nové okno] môže určite potvrdiť. Nikdy som nič nezatajoval. Osobné útoky na moju osobu zo strany redaktora, ktorý sa však neštíti zneužívať súkromie mojej rodiny a známych, ktorí s mojou prácou nemajú nič spoločné, však považujem za obyčajný hyenizmus, ktorí s poctivou prácou novinára absolútne nesúvisí. Upozorňujem, že dotknuté osoby, ktorých majetok bol v článku účelovo spojený s mojou osobou, sa budú brániť aj súdnou cestou.

Nikdy som neporušil zákon o štátnej službe colníkov (Zákon č. 200/1998 Z. z. [nové okno]), ani zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (Zákon č. 328/2002 Z. z. [nové okno]). Svoje zákonné povinnosti si plním. Moje majetkové pomery preukazujem v podávanom majetkovom priznaní tak, ako mi to ukladá zákon, a ktoré predkladám svojmu nadriadenému.”

(06. 06. 2019)

Archív noviniek