Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Reakcia na článok publikovaný na Aktuality.sk

BRATISLAVA, 14.12.2018: Finančná správa sa dištancuje od nepravdivých a účelovo formulovaných tvrdení redaktora Martina Turčeka v zverejnenom článku s názvom „Daniari uzavreli tajné zmluvy za milióny. Zdôvodnenie je staré 5 rokov“, ktorý bol publikovaný 14.12.2018 na portáli Aktuality.sk. V článku sú uvedené viaceré zavádzajúce a nepravdivé vyjadrenia.

Autor v článku uvádza, že bývalý prezident finančnej správy František Imrecze bol odvolaný. Bývalý prezident finančnej správy nebol odvolaný, ale vzdal sa funkcie na vlastnú žiadosť.

Autor tiež účelovo hodnotí vybraté pasáže z listu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý bol adresovaný finančnej správe. List ÚVO nie je stanoviskom ÚVO. V liste boli formulované iba otázky ohľadom informácií potrebných k výkonu kontroly.

Nie je pravda, že spomínanú výnimku vo verejnom obstarávaní využíva len armáda. Uvedenú výnimku využívajú aj iné štátne inštitúcie pri zmluvách/projektoch, pri ktorých je potrebné chrániť záujmy štátu. V prípade finančnej správy ide o citlivé dáta daňových subjektov. Systém finančnej správy totiž pracuje s online transakčnými ‚živými‘ dátami podnikateľov, ktoré je nevyhnutné bezpečne prijať, uchovávať a analyticky vyhodnocovať.

Finančná správa bola vždy ochotná poskytnúť ÚVO spomínané zmluvy a všetky potrebné podklady, čo sa aj stalo. Finančná správa počas prebiehajúcej kontroly poskytla kontrolórom ÚVO, ktorí spĺňali predpoklady na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, maximálnu súčinnosť, všetky zmluvy a odpovede na všetky doterajšie doplňujúce dožiadania. Finančná správa sa nikdy nebránila a ani sa nebráni kontrole vyhradených zmlúv.

Vďaka projektom, ktoré súvisia so zavádzaním opatrení v boji proti daňovými podvodom, priniesla finančná správa v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 225 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 12. 2018)

Archív noviniek