Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

UPOZORNENIE - Register účtovných závierok

Daňové subjekty, ktoré komunikujú so správcom dane elektronicky sú povinné podávať elektronicky spolu s účtovnými výkazmi pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva elektronicky aj Poznámky individuálnej účtovnej závierky.

Rovnako ako účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva sa aj Poznámky individuálnej účtovnej závierky podávajú cez Katalóg elektronických formulárov, nie cez Všeobecné podania. Až po správnom doručení Poznámok k ÚZ môže daňový úrad kompletnú účtovnú závierku postúpiť prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR do Registra účtovných závierok.

(23. 01. 2014)

Archív noviniek