Preskočiť na hlavný obsah

Rekordné tržby aj v júni tohto roka

BRATISLAVA – 08.07.2022: Mesiac jún bol rekordný z hľadiska tržieb aj zaevidovaných pokladničných dokladov v systéme e-kasa. Najvýraznejšie rástli tržby v ubytovacích a stravovacích službách. Vyplýva to z najnovších štatistík finančnej správy zverejnených na OpenData portáli [nové okno].

Systém e-kasa má za sebou ďalší rekordný mesiac. Potvrdzujú to štatistiky zverejnené na OpenData portáli [nové okno], na ktorom sú prehľadne zverejnené viaceré zaujímavé údaje, ktoré má finančná správa k dispozícii. V júni tohto roka tržby medziročne vzrástli o 11,9 % a dosiahli úroveň 2,92 miliardy eur. Zaevidovaných bolo 163,9 milióna pokladničných dokladov pri medziročnom náraste o 5,1 %. V porovnaní s májovými hodnotami medziročný rast spomalil (o 4,8 percentuálneho bodu) a vyššie tržby v júni možno do veľkej miery pripísať rastu cien.

Z vybraných sektorov sa po silnom máji naďalej darí ubytovacím a stravovacím službám, keď finančná správa eviduje celkový medziročný nárast tržieb za mesiac jún o 29,3 %. Vzhľadom k vysokým cenám pohonných látok sú rovnako vysoké aj tržby čerpacích staníc, a to s medziročným rastom o 30 %.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že aj v letných mesiacoch pokračuje v kontrolnej činnosti zameranej na evidenciu tržieb. Okrem bežne kontrolovaných prevádzok sa zameria aj na sezónne prevádzky a letné festivaly.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 07. 2022)

Archív noviniek