Preskočiť na hlavný obsah

Rekordná suma vymožených nedoplatkov

BRATISLAVA – 24.08.2022: Finančná správa vymohla k 31. júlu 2022 na daňových nedoplatkoch približne o 3 milióny eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Takmer 170 miliónov eur tak predstavuje najvyššiu vymoženú sumu k danému obdobiu v histórii finančnej správy. V porovnaní s doteraz najúspešnejším rokom 2021 je to nárast o 1,73 %. Vyplýva to z údajov zverejnených na OpenData portáli finančnej správy.

Daňové nedoplatky vznikajú keď daňové subjekty nezaplatia dane alebo ich nezaplatia riadne a včas, teda nie v stanovenej výške a do lehoty splatnosti. Počas tohto roka sa daňovým úradom ku koncu júla podarilo vymôcť 169,12 milióna eur a to aj napriek poklesu objemu odstúpených nedoplatkov o 35 % pri porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Z hľadiska vymoženej sumy bol mimoriadne úspešný aj samotný mesiac júl, kedy sa vymohlo 29,88 milióna eur. Pri porovnaní s rekordným júlom 2021 bolo v tohtoročnom júli vymožených ešte o 1,7 milióna eur viac. Aj oproti mesiacu jún sa vymohlo 9,92 milióna eur viac, čo predstavuje medzimesačný nárast o 49,72 %. Najviac nedoplatkov vymohla finančná správa na DPH (viac ako 78 %), na dani z príjmov právnických osôb (9,8 %) a na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (3,8 %).

Štatistiky o vymožených nedoplatkoch sú verejnosti dostupné na OpenData portáli finančnej správy, kde sú prehľadne zverejnené aj ďalšie zaujímavé údaje, ktoré má finančná správa k dispozícii.

Graf k - Tlačovej správe : Rekordná suma vymožených nedoplatkov

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 08. 2022)

Archív noviniek