Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Kontrolám sa nevyhnú ani reštauračné vozne

BRATISLAVA – 14. 11. 2014: Kontrolám zameraným na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) sa nevyhli ani reštauračné vozne našich vlakov. Colný úrad Bratislava v spolupráci s Colným úradom Košice vykonali celkom 19 kontrol, z toho porušenia zistili v 7 prípadoch.

Kontrolné aktivity boli sústredené na vybrané miesta „reštauračné vozne“, ktoré sú radené vo vybraných vlakových spojoch, a to pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ktoré nie sú poskytované ako doplnková služba železničnou spoločnosťou vykonávajúcou dopravu.

V rámci kontrolnej akcie bolo Colným úradom Bratislava a Colným úradom Košice vykonaných celkovo 19 kontrol a administratívne zaznamenaných 7 prípadov porušení zákona č. 289/2008 Z. z., čo predstavuje 37% úspešnosť vykonania kontrolných činností.

Colné úrady uložili sankciu vo výške 330 eur a ostatné prípady porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. boli postúpené na oddelenia právne miestne príslušných colných úradov.

Colný úrad Košice pri výkone kontrolných činností v reštauračných vozňoch, zistil v jednom prípade predaj spotrebiteľského balenia liehu bez povolenia na predaj.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 195 kB]

(14. 11. 2014)

Archív noviniek