Preskočiť na hlavný obsah

Rezignácia prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku

BRATISLAVA – 14.12.2023: Prezident finančnej správy Jiří Žežulka dnes požiadal ministra financií SR Ladislava Kamenického o odvolanie z funkcie z osobných dôvodov. Minister žiadosti prezidenta vyhovel a s účinnosťou k dnešnému dňu ho z funkcie odvolal.

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka dnes odovzdal ministrovi financií SR Ladislavovi Kamenickému svoju rezignáciu, v ktorej požiadal o odvolanie z funkcie. Minister žiadosť prijal. Nový prezident finančnej správy bude menovaný do funkcie s účinnosťou od 15.12.2023.

„Bolo mi veľkou cťou viesť finančnú správu a som hrdý na výsledky, ktoré sme v uplynulých troch rokoch dosiahli. Chcel by som poďakovať svojim kolegom, súčasnému pánovi ministrovi a všetkým jeho predchodcom za príležitosť viesť túto inštitúciu. Verím, že budúci prezident finančnej správy bude pokračovať v procesoch, ktoré sa nám podarilo naštartovať,“ uviedol odchádzajúci prezident.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 12. 2023)

Archív noviniek