Preskočiť na hlavný obsah

Režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou

Od 01. augusta 2021 od 06:00 h sa upravuje režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou nasledovne:

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod je otvorený nepretržite pre osobnú dopravu (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy) a nákladnú dopravu bez obmedzenia. Tento hraničný priechod nemôžu využívať peší a cyklisti z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry na ukrajinskej strane.

Otvára sa hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci. Bude otvorený denne od 08:00 - 20:00 h. Tento hraničný priechod môžu využívať len peší a cyklisti.

Bez zmeny zostáva otvorený hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj. Je otvorený nepretržite pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t. Tento hraničný priechod môžu využívať aj peší a cyklisti.

 Po vstupe na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu sa na všetky osoby vzťahujú karanténne opatrenia uvedené v aktuálne platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (k 29.7.2021 je platná vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021 V.v.)[nové okno].

Všetky plne neočkované osoby nad 18 rokov, ktoré nepatria do niektorých zo všeobecných výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ SR, sú po vstupe na územie Slovenskej republiky povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Ďalej sú všetky (aj plne očkované) osoby nad 12 rokov povinné najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Výnimku z povinnej registrácie majú aj osoby tranzitujúce územím Slovenskej republiky, členovia posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužný pracovníci v železničnej doprave.

(30. 07. 2021)

Archív noviniek