Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Oznámenie o režime TIR na území Ruskej federácie

Aplikácia režimu TIR na území Ruskej federácie po 1. decembri 2013

Na základe informácie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Minister hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie A. Uľukajev dňa 29.11.2013 na stretnutí s veľvyslancom delegácie Európskej únie v Ruskej federácii V. Usackasom potvrdil, že ruská strana prijala politické rozhodnutie a pozastavuje výkon rozhodnutia Federálnej colnej služby Ruskej federácie (FCS RF) o neplatnosti karnetov TIR na území Ruskej federácie do 1.7.2014.

Týmto krokom sa ruší oznámené pôvodné rozhodnutie o vypovedaní zmluvy medzi FCS RF a národným záručným združením ASMAP, ktoré malo byť platné od 1.12.2013. Na základe tohto rozhodnutia by teda mala byť zabezpečená kontinuita používania tranzitného režimu na podklade karnetu TIR na území Ruskej federácie najmenej do 1.6.2014.

Toto rozhodnutie musí byť formálne potvrdené prezidentom Ruskej federácie a oficiálne zverejnenie rozhodnutia sa očakáva v najbližších hodinách.

O ďalšom vývoji situácie v Ruskej federácii budeme naďalej informovať.

(30. 11. 2013)

Archív noviniek