Preskočiť na hlavný obsah

V predajniach s hračkami našli rizikové stavebnice

ŽILINA – 20.07.2021: V obchodoch s hračkami v Tvrdošíne a Ružomberku našli príslušníci finančnej správy stavebnice, ktoré už na prvý pohľad vykazovali znaky napodobeniny. Tovar zaistili, nakoľko kvalita falzifikátov nie je zaručená a hra so skladačkami môže byť pre používateľov, v tomto prípade hlavne deti, riziková.

Príslušníci finančnej správy z Oravy si pri kontrole v troch obchodoch s hračkami všimli na predajných regáloch stavebnice, ktoré sa podľa prvotných znakov javili ako napodobeniny. Išlo o skladačky s obľúbenou policajnou, hasičskou či vojenskou tematikou, pre milovníkov zvierat zase stavebnice farmy a pre malé slečny princezné a dievčenský svet. Podozrivé na nich bolo vyobrazenie ochrannej známky a celkové vyhotovenie a spracovanie výrobkov.

Všetci majitelia predajní preukázali kontrolujúcej hliadke ako a od koho ich nadobudli. Podľa ich vyjadrení však netušili, že môžu byť napodobeninami. Príslušníci finančnej správy tovar zaistili a požiadali o odborné vyjadrenie zástupcu držiteľa ochrannej známky, o ktorej mali podozrenie, že bola zneužitá. Ten to už v niektorých prípadoch potvrdil.

Zaistené falzifikáty hračiek príslušníci finančnej správy zlikvidujú, keďže existuje pochybnosť o kvalite týchto výrobkov a nie je tým zaručená ani ich bezpečnosť pre deti, ktorým sú určené.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 07. 2021)

Archív noviniek