Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 15. februára 2014

Bratislava – 22. 1. 2014: Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2013 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (teda bol len zamestnaný a nepodnikal), môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Je potrebné, aby tak urobil najneskôr do 15. februára 2014. Ak o to nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca 2014.

Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2013 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktoréhokoľvek z nich.

O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2013 vyplácal mzdu.

Zamestnanci, ktorí chcú sami podať daňové priznanie, dostanú od zamestnávateľa potvrdenie o zárobku. Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zdaniteľnú mzdu (t.j. za rok 2013) zamestnancovi, ktorý nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, vystaviť a doručiť mu v termíne do 10. marca 2014 tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Tlačivá daňových priznaní sú zverejnené na www.financnasprava.sk v sekcii rýchle odkazy – daňové a colné tlačivá – katalóg vzorov tlačív – v ponuke správa daní – daň z príjmov fyzickej osoby.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 158 kB]

(22. 01. 2014)

Archív noviniek