Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Už rok doručujeme elektronicky

BRATISLAVA – 11.1.2017: Presne pred rokom finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu s platiteľmi spotrebných daní. Zásielky im od 11. januára 2016 doručujeme už len elektronicky.

Podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH, či daňoví poradcovia musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať od januára 2014. Komunikovať elektronicky smerom k daňovým subjektom začala od 11. januára 2016 aj finančná správa. Platí to pre skupinu podnikateľov v oblasti spotrebných daní. Počas prvého roka sme vydali viac ako 11 300 elektronických dokumentov, ktoré sme doručovali 3 238 firmám.

„Cieľom finančnej správy je byť partnerom pre podnikateľov. A cesta elektronizácie, ktorú sme začali v minulom roku je nástrojom na to, aby mali viac priestoru na svoj biznis a menej sa venovali nášmu úradu. V elektronizácií budeme preto intenzívne pokračovať a to najmä pre firmy, ktoré sú platiteľmi DPH.“ Povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

Vytvorenie osobnej schránky a osobného účtu platiteľom spotrebných daní výrazne zvýšilo ich komfort pri plnení daňových povinností. Všetky prijímané a odosielané dokumenty sú evidované v elektronickej forme a následne sprístupnené v spise daňového subjektu v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy.

Časť dokumentov si firmy neprevzali, napriek tomu sa považujú za doručené. Pokiaľ adresát neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, dokument sa považuje za doručený posledným dňom lehoty, aj keď sa adresát o doručení nedozvedel. V sledovanom období bolo viac ako 3 500 dokumentov doručených uplynutím lehoty, čo je približne tretina elektronicky zasielaných dokumentov.

Nasledujúcim krokom v elektronickej komunikácii s daňovými subjektmi bude doručovanie dokumentov finančnou správou platiteľom DPH. Spustenie tejto etapy predpokladáme začiatkom roka 2018.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(11. 01. 2017)

Archív tlačových správ