Preskočiť na hlavný obsah

Už rok v prvej línii na východnej hranici

MICHALOVCE – 24.02.2023: Finančná správa je už rok od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine v prvej línii. Príslušníci na východnej hranici plnia viaceré náročné úlohy. Počas uplynulého roka bol operatívne posilňovaný výkon služieb, prijímané boli opatrenia k zabezpečeniu plynulosti vývozu humanitárnej pomoci na Ukrajinu. V neposlednom rade príslušníci finančnej správy pomáhali aj ľuďom utekajúcim pred vojnou, či už priamo na hranici alebo viacerými zbierkami. 

Eskalácia vojnového konfliktu na Ukrajine ovplyvnila obvyklé plnenie služobných povinností príslušníkov finančnej správy na východnej hranici. Finančná správa sa musela operatívne vysporiadať so situáciami a výzvami, ktoré sa v minulosti nevyskytovali. Potrebné bolo riešiť napríklad na hraničných priechodoch nápor ukrajinských občanov opúšťajúcich krajinu z obavy z vojenského konfliktu, vývoz množstva humanitárnej pomoci, či vývoz súkromných osobných automobilov. Postupne rástlo aj množstvo colných konaní nielen na hraničných priechodoch ale aj na vnútrozemských pobočkách colného úradu.

Výkon služby na hraničných priechodoch bol posilnený ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy z celého Slovenska. Počas kritických februárových dní v roku 2022 slúžilo na slovensko-ukrajinských hraničných priechodoch až 110 príslušníkov. Dočasne bola upravená pracovná doba hraničného priechodu Veľké Slemence na nepretržitú prevádzku. Ozbrojení príslušníci vykonávali službu aj na Krízovom štábe v Sobranciach. Postupne sa situácia stabilizovala. Denný výkon služby je v súčasnosti zabezpečovaný priemerne 90 príslušníkmi. Výkon služby na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, ktorý bol najviac vyťažený, posilnili aj kolegovia špecialisti v oblasti kynológie a špeciálnych technológií z českej a maďarskej colnej správy.

Školiace stredisko na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa stalo miestom pracovných stretnutí, rokovaní a koordinácie zasahujúcich zložiek, vládnej exekutívy, samosprávnych inštitúcií a humanitárnych organizácií podieľajúcich sa na riadení a zvládnutí krízovej situácie. Vedenie finančnej správy od prvého dňa konfliktu intenzívne a pravidelne spolupracuje aj s Generálnym konzulátom SR v Užhorode. Informovať sa o dianí na štátnej hranici bola osobne aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, ministri či poslanci Národnej rady SR. Hraničné priechody navštívili viacerí zahraniční predstavitelia, veľvyslanci, zástupcovia medzinárodných inštitúcií. Začiatkom mája sa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké s predsedom vlády SR stretla aj prvá dáma USA Jill Bidenová. 

Slovensko-ukrajinská štátna hranica je vstupom do EÚ a zároveň i do schengenského priestoru, v rámci ktorého sa vo vzťahu k tretím krajinám uplatňuje jednotná colná politika a legislatíva EÚ. Preto výkon colnej kontroly podlieha príslušným štandardom a kritériám. Colný úrad Michalovce zaznamenal na hraničných a vnútrozemských pobočkách medziročný nárast počtu colných konaní v dovoze aj vývoze. Len v nákladnej doprave na hraničnom priechode Vyšné Nemecké príslušníci finančnej správy v roku 2022 colne prerokovali 107 980 nákladných dopravných prostriedkov prepravujúcich tovar z a do EÚ. Z hľadiska dovážaných komodít v železničnej aj cestnej doprave došlo k nárastu dovozu obilia z Ukrajiny. Vo vývoze smeruje na Ukrajinu veľké množstvo rozličných komodít. Okrem tovarov akými sú dopravné prostriedky, minerálne oleje, nerastné suroviny, výrobky z plastov, papier, bolo prepravované aj množstvo humanitárnej pomoci. Za rok trvania konfliktu bolo cez cestné hraničné priechody Ubľa a Vyšné Nemecké colne prerokovaných 9 786 vozidiel prepravujúcich 40 241 421 kg humanitárnej pomoci a cez železničné priechody Čierna nad Tisou a Maťovce 332 vozňov s 3 533 208 kg pomoci. Cez slovensko-ukrajinské hraničné priechody tak bolo na Ukrajinu odoslaných už viac ako 43 774 ton rôznej humanitárnej pomoci, čo predstavuje takmer 2 200 plne naložených kamiónov.

V mesiacoch apríl až jún 2022 došlo k zvýšenému náporu najmä na hraničný priechod Ubľa z dôvodu vývozu osobných vozidiel zakúpených na území EÚ, pretože v tom čase boli na území Ukrajiny dočasne oslobodené od dovozných platieb. V uvedenom období bolo cez slovensko-ukrajinské cestné hraničné priechody prepravených 9 766 takýchto vozidiel. 

V snahe pomôcť verejnosti zorientovať sa v colných predpisoch už v prvých dňoch po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine pripravila finančná správa špeciálnu podstránku na portáli finančnej správy. Dostupné sú tak prehľadne na jednom mieste všetky informácie o colných predpisoch, ktoré je potrebné dodržiavať. Verejnosti je neustále nápomocné aj call centrum finančnej správy, ktoré od vypuknutia konfliktu vybavilo vyše tisíc dopytov. Finančná správa okrem toho poskytla aj svoje vzdelávacie zariadenia, v ktorých od vypuknutia vojnového konfliktu našlo dočasné útočisko 364 odídencov. 

Príslušníci finančnej správy pomohli aj finančne a materiálne zorganizovaním a zapojením sa do zbierok na pomoc Ukrajine, naposledy pred Vianocami zbierkou zimného oblečenia, v rámci ktorej príslušníci finančnej správy darovali stovky kilogramov zimných búnd, čiapok, šálov, rukavíc aj topánok. V spolupráci s humanitárnou organizáciou Maltézska pomoc bola na Ukrajinu dopravená humanitárna pomoc v hodnote takmer 25 tisíc eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 02. 2023)

Archív noviniek