Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Rokovania s OLAF-om stále pokračujú

BRATISLAVA, 11.01.2019: Finančná správa, ako aj iné krajiny EÚ, pokračuje v rokovaniach s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Ide o správu OLAF o probléme s dovážaním podhodnoteného tovaru do celej Európy.  

Finančná správa kontinuálne komunikuje so zástupcami OLAF-u. Jej predstavitelia majú za sebou viaceré spoločné rokovania v Bruseli ku koncu roka ako aj výmenu ďalšej korešpondencie, v ktorej si obe inštitúcie navzájom písomne odpovedajú na položené otázky. 

Paralelne s ďalšími krajinami EÚ pokračuje slovenská finančná správa v dialógu s OLAF–om pre rozdielne názory na spôsob výpočtu dlžnej sumy z férových cien tovaru a z neho odvodené stanovenie colnej hodnoty. Okrem iného namieta aj závery určenej sumy cla, ktoré malo byť vybraté pri dovoze ázijského tovaru za roky, keď takto stanovené kritériá ešte neexistovali. Finančná správa, rovnako ako ďalšie krajiny, upozorňuje na to, že OLAF vypracoval na prelome rokov 2014 a 2015 kritériá ako stanoviť férové ceny pre tovar, akým je textil a obuv z Ázie, avšak tieto kritériá aplikoval aj na predchádzajúce dva roky, keď ešte neexistovali. To viaceré krajiny, vrátane Slovenska, jednoznačne odmietajú. 

Rokovania Slovenskej republiky s OLAF-om tak pokračujú. Nadväzujú na septembrové stretnutie v Haagu medzi najvyššími predstaviteľmi OLAF-u a finančnej správy, ako aj na rokovania v Bruseli. OLAF potvrdil, že slovenská finančná správa je spoľahlivým partnerom. Podľa predstaviteľov OLAF-u nie je problém s dovážaním podhodnoteného tovaru z Číny individuálnym problémom Slovenska, ide o celoeurópsky problém, ktorému čelia všetky krajiny EÚ. Aj na ďalších spoločných rokovaniach predstaviteľov colných správ EÚ sa zástupcovia OLAF -u vyjadrili, že nie colné (finančné) správy členských krajín sú problémom, ale nepriateľom sú organizované zločinecké skupiny, ktoré operujú a opakovane sa podieľajú na podvodoch v celej EÚ. 

Slovenská finančná správa, tak ako ostatné členské krajiny, je pripravená byť nápomocná pri príprave opatrení, ktoré by jednotlivým finančným (colným) správam dali väčšiu právnu istotu pri konaní voči takýmto podvodníkom. 

Európska komisia ani v súčasnosti nevedie v tejto súvislosti voči Slovensku žiadne konanie a nevymáha od Slovenska žiadne peniaze.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 01. 2019)

Archív noviniek