Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Rozšírené miesta na odovzdávanie daňových priznaní

BRATISLAVA – 08.03.2019: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018. Daňové priznanie bude možné počas posledných marcových dní a prvého apríla podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch či v kultúrnych centrách.

Finančná správa zvyšuje komfort daňovníkov pre podanie daňového priznania k dani z príjmov. Aj tento rok ich budú môcť daňovníci podať aj na ďalších viac ako 20 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových úradov a ich organizačných zložiek. Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu uľahčiť daňovníkom podávanie daňových priznaní k dani z príjmov.

Finančná správa upozorňuje, že na týchto miestach budú pracovníci finančnej správy preberať iba papierové daňové priznania. Daňové subjekty, pre ktoré je povinná elektronická komunikácia a ktoré si budú chcieť vybaviť napríklad autorizáciu na elektronickú komunikáciu, musia navštíviť štandardne daňový úrad.

Pre rozširujúcu sa povinnú elektronickú komunikáciu finančná správa neočakáva taký výrazný nápor pri samotnom podávaní daňových priznaní tak, ako tomu bolo v minulých rokoch. Napriek tomu už štandardne očakáva najviac podávajúcich v Bratislave a v Košiciach. Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy je preto rozšírenie možností podávať daňové priznania v Bratislave aj na daňovom úrade v mestskej časti Ružinov (ul. V. Clementisa). Okrem toho sa finančná správa aj tento rok dohodla s Ministerstvom vnútra SR a daňové priznania bude preberať aj v Klientskom centre na Tomášikovej ulici.

V Košiciach budú môcť klienti finančnej správy podať daňové priznania, okrem dvoch daňových úradov, aj v budove Magistrátu mesta Košice. Podobné rozšírenie miest na podávanie papierových daňových priznaní pripravila finančná správa aj v ďalších mestách a obciach, kde finančná správa bežne nemá svoje úrady.

Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort. Okrem rozšírenia miest pre preberanie daňových priznaní bude posilňovať aj prevádzkovú dobu call centra a daňových úradov.

Kompletný zoznam obcí a miest, na ktorých sa budú preberať daňové priznania mimo sídiel daňových úradov a ich organizačných zložiek:

Názov obce Miesto preberania Dátum Čas
Bytča Kultúrny dom v Bytči 29.3.2019 9:00 - 15:00
1.4.2019 9:00 - 15:00
Kysucké Nové Mesto Mestský úrad Kysucké Nové Mesto 29.3.2019 9:00 - 15:00
1.4.2019 9:00 - 15:00
Trstená Mestský úrad Trstená 29.3.2019 9:00 - 15:00
1.4.2019 9:00 - 15:00
Košice Daňový úrad Košice, Tomášikova 35, Košice 25.3.2019 08:00 - 15:00
26. - 27.3.2019 08:00 - 17:00
28.3.2019 08:00 - 18:00
29.3.2019 08:00 - 19:00
1.4.2019 08:00 - 18:00
Magistrát Košice 25. - 29.3.2019 8:00 - 15:00
1.4.2019 8:00 - 16:00
Krompachy Mestský úrad Krompachy 13. a 20.3.2019 8:00 - 15:00
Streda nad Bodrogom Mestský úrad Streda nad Bodrogom 19. a 26.3.2019 8:00 - 15:00
Bratislava Daňový úrad Bratislava, ul. V. Clementisa 10, Bratislava 27. - 29.3.2019 8:00 - 16:00
1.4.2019 8:00 - 16:00
Bratislava Klientske centrum Bratislava (bývalá budova IKEA), Tomášikova 46, Bratislava 25. – 26. 3.2019 08:00 - 15:00
27.3.2019 08:00 - 17:00
28.3.2019 08:00 - 15:00
29.3.2019 08:00 - 14:00
1.4.2019 08:00 - 15:00
Banská Štiavnica Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica (zasadacia miestnosť č. 3) 29.3.2019 09:00 - 14:00
Krupina Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie č. 4, Krupina 29.3.2019 09:00 - 14:00
1.4.2019 09:00 - 14:00
Tornaľa Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, Tornaľa 29.3.2019 09:00 - 14:00
Medzilaborce Mestský úrad Medzilaborce 27.3.2019 8:30 - 15:00
Giraltovce Mestský úrad Giraltovce 27.3.2019 8:00 - 16:00
Svit Mestský úrad Svit 27.3.2019 8:00 - 15:00
Spišská Stará Ves Kultúrne a spoločenské stredisko Spišská Stará Ves 25.3.2019 8:00 - 15:00
Handlová Mestský úrad Handlová 1.4.2019 8.00 -16.00
Stará Turá Mestský úrad Stará Turá 1.4.2019 8.00 -15.00
Nováky Mestský úrad Nováky 1.4.2019 8.00 -15.30
Vráble Mestský úrad Vráble 12.3.2019 8:00 - 15:00
21.3.2019 8:00 - 15:00
Šurany Spoločenská hala, Komenského 2, Šurany 13.3.2019 8:00 - 15:00
26.3.2019 8:00 - 15:00
Želiezovce Mestský úrad Želiezovce 13.3.2019 12:30 - 15:00
20.3.2019 12:30 - 16:00
Ipeľský Sokolec Obecný úrad Ipeľský Sokolec 21.3.2019 11.00 – 16.30
Sereď Mestský úrad Sereď 29.3.2019 9:00 - 16:00
1.4.2019 9:00 - 16:00
Veľký Meder Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder 29.3.2019 9:00 - 16:00
1.4.2019 9:00 - 16:00
Šaštín - Stráže Mestská knižnica a centrum voľného času 29.3.2019 9:00 - 16:00
1.4.2019 9:00 - 16:00

Dokumenty:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 03. 2019)

Archív noviniek