Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Rozšírenie elektronickej komunikácie

BRATISLAVA – 7.9.2017: Finančná správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov.

Novinky v oblasti dozoru nad hazardnými hrami priniesli novinky aj v elektronickej komunikácií. Od júla začala finančná správa rozposielať dokumenty z tejto oblasti podnikateľom elektronicky. Ide o tisícky dokumentov, ktoré smerujú k približne 800 podnikateľom. Sú to najmä rozhodnutia o nelegálnych ponukách hazardných hier na webe a o blokovaniach webových stránok. Viac k tejto téme nájdete na portali finančnej správy, v časti "Hazardné hry". Rozhodnutia finančná správa doručuje subjektom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Do schránok ÚPVS doručujeme napríklad:

  • dokumenty z Centrálneho elektronického priečinka,
  • písomnosti z konaní, ktoré idú podľa správneho poriadku (napr. pokuty v colnej oblasti),
  • dokumenty zo súdnych konaní.

Finančná správa sa začala pripravovať aj na zavedenie povinnej elektronickej komunikácie pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a aj všetky fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podnikatelia. Ak poslanci nový daňový poriadok schvália, budú všetky právnické a samostatne zárobkovo činné osoby komunikovať elektronicky s finančnou správou s občianskym preukazom s čipom. Daňové priznania budú podávať cez "portál finančnej správy".

Finančná správa už v týchto dňoch pripravuje s partnermi z Konzultačnej rady školenia pre budúcich používateľov elektronickej komunikácie. Ich cieľom bude predstaviť výhody elektronickej komunikácie v podobe praktických prednášok. Podporu dostanú budúci používatelia elektronickej komunikácie aj vo forme výrazného posilnenia call centra finančnej správy.

„Finančná správa má záujem, aby čo najviac daňovníkov podávalo daňové priznania a iné podania elektronicky. Daňovníci všetko vyriešia z domu alebo kancelárie bez potreby navštíviť daňový úrad, štruktúrovaný formulár daňového priznania za nich opraví niektoré základné chyby a navyše poplatok za elektronické podanie žiadosti (napríklad o potvrdenie o podaní daňového priznania, potvrdenie o uhradení pohľadávok na daniach) je oproti písomnej podobe polovičný“, uviedol prezident finančnej správy František Imrecze.

Povinnosť komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky majú v súčasnosti len platitelia DPH bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, ako aj advokáti a daňoví poradcovia zastupujúci daňové subjekty. Tieto subjekty komunikujú s finančnou správou prostredníctvom portálu finančnej správy. V tomto roku podiel elektronických daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb dosiahol 75%. Za takmer štyri roky poslali takmer 30 miliónov elektronických dokumentov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 09. 2017)

Archív noviniek