Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Bratislavskí colníci našli „fejky“ Rubikových kociek

BRATISLAVA – 19.07.2018: Bratislavskí colníci kontrolovali v uplynulých dňoch elektronické registračné pokladnice (ERP), autá prepravujúce tovar i skladové priestory. Výsledkom kontrolných akcií bolo zaistenie falzifikátov Rubikových kociek v hodnote viac ako 50 tisíc eur, nájdenie vyše 18 tisíc krabičiek cigariet s únikom na spotrebnej dani takmer 40 tisíc eur, a pokuta 660 eur za porušenie zákona o ERP.

Colníci Colného úradu Bratislava sa v uplynulých dňoch zamerali na kontrolu porušovania predpisov o používaní ERP a odhalenie prípadov porušovania práv duševného vlastníctva. Počas akcie zistili prípad osobitne závažného porušenia zákona o používaní ERP. Podnikateľský subjekt opakovane nepoužíval pokladnice na registráciu tržby, čím sa dopustil správneho deliktu. Za mieste mu tak colníci uložili pokutu vo výške 660 eur. Následne colníci urobili v prevádzke kontrolu skladových priestorov, pri ktorej objavili 3 474 falzifikátov obľúbeného mechanického hlavolamu - Rubikovej kocky v hodnote 52 110 eur. Týmto zistením vzniklo dôvodné podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva a uvedené falzifikáty boli pre účely ďalšieho konania zaistené.

Pri kontrole vozidiel prepravujúcich tovar po cestných komunikáciách zastavili vo večerných hodinách dodávkové vozidlo imatrikulované v Rumunsku, ktoré šoféroval občan Moldavska. Dôkladne prehľadali priestory na prepravu osôb i tovaru. Colníkom sa nepozdávali zistené rozdiely v rozmeroch vnútorného priestoru na prepravu tovaru a vonkajších rozmerov vozidla, pričom vzniklo podozrenie z vybudovania účelového úkrytu medzi tovarovým priestorom a priestorom na prepravu osôb. Po vykonaní fyzickej kontroly vybudovaného úkrytu bratislavskí colníci zistili, že v dodávke vodič prepravuje v rozpore s platnou legislatívou SR 369 120 ks cigariet (18 456 ks krabičiek) známych značiek, pričom daňový únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyčíslený na 38 487 eur. Občan Moldavska si z krátkej dovolenky na Slovensku odniesol finančnú pokutu a trest vyhostenia zo SR. Cigarety prepadli v prospech štátu.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 07. 2018)

Archív noviniek